ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นน้ำ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นน้ำ-, *เป็นน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นน้ำ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
เป็นน้ำเป็นนวล(v) look healthy, Syn. มีน้ำมีนวล, ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง, Example: ผิวพรรณของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จะเปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลทีเดียว
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(v) be of one heart and one mind, See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere, Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน(adv) as a team, See also: with one heart and one mind, with one idea and will, Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Example: พวกเขาทำงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Thai Definition: สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นน้ำว. คล่อง เช่น พูดเป็นนํ้า.
เป็นน้ำยาเย็นว. จืดชืด.
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว. พร้อมเพรียงกัน, พร้อมใจกัน.
เป็นน้ำเป็นนวลว. มีผิวพรรณผุดผ่องสวยงาม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นน้ำ[pennām] (adj) FR: liquide
เป็นน้ำ[pennām] (adv) EN: fluently ; incessantly ; eloquently  FR: couramment
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[pen nāmneung an dīokan] (adv) EN: as a team ; with one heart and one mind ; with one idea and will
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[pen nāmneung jaidīokan] (v, exp) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere
เป็นน้ำเป็นนวล[pennāmpennūan] (v) EN: look healthy

English-Thai: Longdo Dictionary
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brothy(adj) เป็นน้ำซุป
unctuous(adj) เป็นน้ำมัน, See also: เป็นมัน, ลื่น, หล่อลื่น, ลื่นเกินไป, Syn. oily, creamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy, hoary

English-Thai: Nontri Dictionary
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
liquefaction(n) การทำให้เหลว,การทำให้เป็นน้ำ
liquefy(vt) ทำให้เหลว,ทำให้เป็นน้ำ
oil(vi) ละลายเป็นน้ำมัน,กลายเป็นน้ำมัน
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top