ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นทุกข์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นทุกข์-, *เป็นทุกข์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นทุกข์(v) be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai Definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์เป็นร้อน(v) be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, , Ant. เป็นสุข, Example: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน, Thai Definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นทุกข์, เป็นทุกข์เป็นร้อนก. วิตกกังวล, เดือดเนื้อร้อนใจไม่เป็นสุข.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นทุกข์[pen thuk] (v, exp) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry  FR: être malheureux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bothered(vt) เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
complain of(phrv) เป็นทุกข์เพราะ, See also: ทุกข์ทรทานจาก, Syn. suffer from
get of(phrv) เป็นทุกข์จาก, See also: ทรมานจาก, Syn. have of, make of
lade with(phrv) เป็นทุกข์จาก, See also: กดดันจาก, Syn. bow down, load down, weigh down
miserable(adj) ทุกข์ยาก, See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน, Syn. distressed, afflicted, ill, Ant. joyful, happy
stricken(adj) ได้รับความเดือดร้อน, See also: เป็นทุกข์, ได้รับผลกระทบ, Syn. affected, desolate, heartsick
worried(adj) เป็นทุกข์, See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง, Syn. anxious, apprehensive, troubled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate, chafe, vex, Ant. please, delight
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush, afflict
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy, gloomy
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
pensive(เพน'ซิฟว) adj. ครุ่นคิด,รำพึง,เป็นทุกข์, See also: pensiveness n., Syn. reflective, wistful, Ant. heedless

English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ทุกข์ยาก,ทำให้ลำบาก
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
trouble(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้เป็นทุกข์,รบกวน
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top