ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นกันเอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นกันเอง-, *เป็นกันเอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกันเอง(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นกันเองว. มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกันเอง[pen kan-ēng] (adv) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly  FR: cordialement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง
amicable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly
cozy(adj) เป็นกันเอง, Syn. friendly, intimate
fireside(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
friendly(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
make oneself at home(idm) รู้สึกสบาย, See also: เป็นกันเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร

German-Thai: Longdo Dictionary
duzen sich(vt) พูดคุยกันด้วย du (เธอ) ใช้ภาษาเป็นกันเองไม่ใช้คำว่า Sie (คุณ) เช่น Er duzt sich mit seinem Professor. เขาพูด du กับศาสตราจารย์
duzen(vt) |duzte, hat geduzt, + jmdn.| พูดกับใครคนหนึ่งด้วย du (เธอ) ใช้ภาษาเป็นกันเองไม่ใช้คำว่า Sie (คุณ)
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: A. unfreundlich, Syn. nett

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top