ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปื้อน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปื้อน-, *เปื้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปื้อน(v) be stained with, See also: be blotted with, foul, smear, be soiled, be spattered, Syn. เปรอะ, เลอะเทอะ, สกปรก, เขรอะ, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ชายชราถูนิ้วมือที่เปื้อนกาวแห้งๆ กับชายเสื้อ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
เปื้อน(adj) dirty, See also: stain, soil, blot, foul, Syn. เปรอะ, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ชายชราถูนิ้วมือที่เปื้อนกาวแห้งๆ กับชายเสื้อ, Thai Definition: ที่ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
เปื้อน(v) dirty, See also: stain, soil, blot, foul, Syn. เปรอะ, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: เสื้อตัวนี้เปื้อนโคลนเต็มไปหมด ต้องรีบเอาไปซัก, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
เปื้อนเปรอะ(v) dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปื้อนก. ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรก น่ารังเกียจ หรือไม่ต้องการ เช่น เปื้อนโคลน เปื้อนแกง เปื้อนเลือด.
เปื้อนว. มีสิ่งสกปรก น่ารังเกียจ หรือไม่ต้องการติดอยู่ เช่น มือเปื้อน ผ้าเปื้อน.
เปื้อนเปรอะ(-เปฺรอะ) ว. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปื้อน[peūoen] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered  FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปื้อนเปรอะ[peūoenproe] (v) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain  FR: salir ; polluer
เปื้อนเลือด[peūoen leūat] (adj) EN: blood-stained ; stained with blood  FR: taché de sang ; souillé de sang

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embrue(vt) เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด, Syn. imbrue, soak, stain
inky(adj) ดำเหมือนหมึก, See also: เปื้อนหมึก, ประกอบด้วยหมึก, Syn. black, pitch-black, dark
muddy up(phrv) เปื้อนไปด้วยโคลน
smear with(phrv) เปื้อนด้วย, See also: มีรอยเปื้อนของ, Syn. bedaub with, besmear with
stain with(phrv) เปื้อนด้วย, See also: แต้มด้วย, เปรอะไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
besmear(บิสเมียร์') {besmeared,besmearing,besmears} vt. ทาไปทั่ว,ทำให้เปื้อน,
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt, taint
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil, make sparkle
bib(บิบ) n. ผ้าผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท

English-Thai: Nontri Dictionary
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
blemish(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปรอะ,ทำให้เป็นมลทิน
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
bloodstain(n) รอยเปื้อนเลือด,รอยเลือด
bloody(adj) หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,กระหายเลือด

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top