ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปิดโอกาส

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดโอกาส-, *เปิดโอกาส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดโอกาส(v) give an opportunity, See also: give a chance, Syn. ให้โอกาส, Example: แพทย์เปิดโอกาสให้คนไข้ได้ซักถามปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการอดบุหรี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดโอกาส[poēt ōkāt] (v, exp) EN: give an opportunity ; offer an opportunity ; give a chance ; open the way  FR: donner sa chance ; offrir une opportunité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furnish to(phrv) เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate, allow, grant, permission, Ant. forbid
put(พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
permit(vt) ยอม,ยินยอม,อนุญาต,เปิดโอกาสให้,อนุมัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top