ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปล่งเสียง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปล่งเสียง-, *เปล่งเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่งเสียง(v) utter, See also: sound, pronounce, speak, say, voice, Syn. ออกเสียง, Example: พวกเราเปล่งเสียงไชโยพร้อมกันทันทีที่สิ้นคำสั่ง
เปล่งเสียง(v) utter, See also: sound, pronounce, speak, say, voice, Syn. ออกเสียง, Example: พวกเราเปล่งเสียงไชโยพร้อมกันทันทีที่สิ้นคำสั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่งเสียง[pleng sīeng] (v, exp) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice  FR: brailler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim(vt) โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
boom(vi) เปล่งเสียง, See also: เปล่งเสียงดัง, Syn. rumble
breathe out(phrv) เปล่งเสียง, See also: พูด
cheer(vt) เปล่งเสียงแสดงความยินดี, See also: เชียร์
crow one's head off(phrv) เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
crumple up(phrv) เปล่งเสียงร้อง (ด้วยความเจ็บปวดหรือหัวเราะ), Syn. double up
hiss(vi) เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss(vt) เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
intonate(vt) เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intone(vt) เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa, hallo, hallow. hollo, holloa, holloo
hiss(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ, See also: hisser n. hissingly adv.
implode(อิมโพลด') vi. ระเบิดใน. -vt. เปล่งเสียงแตก (-S .burst inward)
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum, chant

English-Thai: Nontri Dictionary
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
sound(vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ
utter(vt) เปล่งเสียง,เล่า,ขับออก,อาเจียน
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
voice(vt) เปล่งเสียง,ประกาศ,ออกความคิด

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top