ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปรอะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรอะ-, *เปรอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรอะ(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปรอะเข้ามาในห้องที่เพิ่งทำความสะอาด, Thai Definition: เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะ(v) confuse, Syn. เลอะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อป่าพันธุ์นี้มักมีลายสีน้ำตาลเปรอะไปทั่วทั้งตัว, Thai Definition: กระจัดกระจายไปทั่วอย่างไม่มีระเบียบ
เปรอะเปื้อน(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai Definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน(v) be stained, See also: blot, be spotted, soil, tarnish, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: เนื้อตัวของตัวประกันเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่ตำรวจกำลังรีบนำส่งโรงพยาบาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรอะ(เปฺรอะ) ว. เลอะ เช่น ผ้าเปรอะ, เกรอะกรัง เช่น สนิมเปรอะ, หมักหมม เช่น ขี้ไคลเปรอะ
เปรอะโดยปริยายหมายความว่า สับสน, ยุ่งเหยิง, เช่น ลวดลายเปรอะ วางของเปรอะไปหมด.
เปรอะเปื้อนว. เลอะเทอะ, เปื้อนเปรอะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขะมุกขะมอมเปรอะเปื้อนมอซอ, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ขมุกขมอม [คำที่มักเขียนผิด]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรอะ[proe] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with  FR: salir ; souiller ; polluer
เปรอะ[proe] (adj) EN: soiled ; untidy ; stained  FR: souillé ; pollué ; sale
เปรอะ[proe] (adj) EN: confused

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub(vt) เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
foul(adj) สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
muddy(adj) เลอะโคลน, See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน, Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy, Ant. dry, barren
stain(vi) เป็นคราบ, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. blot, mark, spot
stained(adj) เปรอะเปื้อน, See also: สกปรก, Syn. dirty, soiled, spotted
splash with(phrv) เปรอะเปื้อนด้วย, Syn. spatter on, spatter with, splash on, splash over
unhallowed(adj) ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: เปรอะเปื้อน, ชั่วร้าย, Syn. immoral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain, sully
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
dragglingvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
imbrue(อิมบรู') vt. เปื้อน,เปรอะ,เปื้อนเลือด, Syn. embrue

English-Thai: Nontri Dictionary
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
blemish(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปรอะ,ทำให้เป็นมลทิน
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
dirty(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
mire(vt) ตกหล่ม,ทำให้เปรอะเปื้อน,ติดหล่ม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top