ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบื่อ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบื่อ-, *เบื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื่อ(v) be bored with, See also: be tired of, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. ระอา, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: ผมไปเห็นเพียงครั้งเดียวแล้วไม่อยากย้อนกลับไปดูอีกเพราะเบื่อ, Thai Definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เบื่อ(v) be poisoned, See also: give someone poison, Example: สุนัขที่บ้านผมตายเพราะถูกเบื่อ, Thai Definition: วางยาพิษเป็นต้นให้เมาหรือให้ตาย
เบื่อเมา(n) poison, See also: toxic drug, Thai Definition: ยาที่ให้กินแล้วเมา
เบื่อชีวิต(v) be tired of life, See also: be tired of living, be dejected, be bored with life, Syn. เบื่อหน่ายชีวิต, Example: หล่อนเคยเบื่อชีวิตและคิดฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว, Thai Definition: ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
เบื่อหน่าย(adv) tediously, See also: monotonously, wearily, tiresomely, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: นางได้แต่มองการกระทำของลูกชายอย่างเบื่อหน่าย, Thai Definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เบื่อหน่าย(v) be bored with, See also: be tired of, be fed up with, be weary of, be sick of, irk, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: ประชาชนเบื่อหน่ายเต็มทนกับระบบนี้ ไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้น, Thai Definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เบื่ออาหาร(v) bored with food, Syn. เบื่อข้าว, Ant. อยากอาหาร, Example: อาการของไข้เลือดออกในระยะแรกคือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร และคลื่นไส้อาเจียน, Thai Definition: ไม่อยากรับประทานอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบื่อก. วางยาพิษเป็นต้นให้เมาหรือให้ตาย เช่น เบื่อหนู เบื่อปลา.
เบื่อน. เรียกสารที่ทำให้เมาหรือให้ตาย ว่า ยาเบื่อ.
เบื้อ ๑น. สัตว์ป่าทั่วไป, คู่กับ สัตว์บ้าน เช่น เนื้อเบื้อนาเนกลํ้า หลายพรรณ (นิ. นรินทร์).
เบื่อก. รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่าย หรือไม่อยาก เช่น เบื่องาน เบื่อโลก เบื่ออาหาร.
เบื้อ ๒น. สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้, โดยปริยายเรียกผู้ที่นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาเหมือนตัวเบื้อ ว่า เป็นเบื้อ เช่น นั่งเป็นเบื้อ.
เบื้อ ๓น. ผีเสื้อ.
เบื้อ ๔ว. มีแสงเลื่อมพราย. น. แก้ว, กระจกเงา, เช่น มังเบื้อดวงหนึ่งค่าสามสลึงใส่หมาก (จารึกวัดเขมา).
เบื้อง ๑น. ทาง, ข้าง, ด้าน, (ใช้ในลักษณะที่เริ่มต้นไปถึงปลาย สูงตํ่า หรือซ้ายขวา เป็นต้น) เช่น เบื้องต้น เบื้องปลาย เบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องซ้าย เบื้องขวา.
เบื้อง ๒น. ชื่ออาหารว่างอย่างหนึ่ง ทำโดยละเลงแป้งถั่วทองที่ผสมหัวกะทิลงบนกระทะแบนที่เรียกว่า กระเบื้อง ให้เป็นแผ่นกลม ๆ และบางเสมอกัน ใส่ไส้หวานหรือไส้เค็มแล้วพับ ๒ เรียกว่า ขนมเบื้อง หรือ ขนมเบื้องไทย.
เบื้องญวนน. ชื่ออาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกลอกแป้งในกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้มีกุ้งเป็นต้นแล้วพับ ๒ อีกชนิดหนึ่งผสมแป้งกับไข่ กลอกแป้งในกระทะ ใส่ไส้แล้วพับเป็นสี่เหลี่ยม ทอดน้ำมันอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า ขนมเบื้องญวน, กินกับอาจาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anorexiaเบื่ออาหาร, การเบื่ออาหาร, คนที่เบื่ออาหาร, กินอาหารไม่ลง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Chronicเบื่อบุตาอักเสบชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อ[beūa] (x) EN: boring  FR: ennuyeux
เบื้อง...[beūang ...] (n) EN: ... side ; ... direction  FR: côté ... ; direction ...
เบื้องขวา[beūang khwā] (adv) EN: on the right side ; to the right  FR: à droite ; sur la droite
เบื้องซ้าย[beūang sāi] (adv) EN: on the left side ; to the left  FR: à gauche ; sur la gauche
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
เบื้องบน[beūangbon] (adv) EN: above ; over  FR: au-dessus
เบื้องปลาย[beūangplāi] (adv) EN: in the end ; later  FR: au bout ; à la fin
เบื้องล่าง[beūanglāng] (adv) EN: below ; under  FR: dessous ; sous

English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore(vt) ระอา, See also: เบื่อหน่าย
bore to death(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to sleep
bore to sleep(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to death
bore to tears(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to death
cloy(vi) เอียน, See also: เบื่อเนื่องจากมีมากเกินไป
die of boredom(idm) เบื่อมาก, See also: เบื่อสุดๆ
off one's oats(idm) ไม่อยากอาหาร (เพราะป่วย), See also: เบื่ออาหาร
sick and tired of(idm) เบื่อระอา(กับ), See also: เหนื่อยหน่ายกับ
tire(vi) เบื่อ, See also: หมดความสนใจ
weary(vi) เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude
cloy(คลอย) {cloyed,cloying,cloys} vi.,vt. (ทำให้) กินมากเกินไปจนเบื่อ, Syn. satiate, sate
corn(คอร์น) {corned,corning,corns} n. ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ) ,ข้าวโพด (สหรัฐ) ,ข้าวโอ๊ต (สก๊อตแลนด์) ,คำพูดน่าเบื่อหู,ตาปลา,หนังหดแข็ง,ตุ่มหนัง vt. ใส่เกลือในเมล็ดข้าว,ดองเค็ม,แช่เกลือ

English-Thai: Nontri Dictionary
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
bromide(n) คนน่าเบื่อ
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
飽きる[あきる, akiru] TH: เบื่อหน่าย  EN: to get tired of

German-Thai: Longdo Dictionary
langweilig(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: die Langweile
Langweile(n) |die, nur Sg.| ความเบื่อหน่าย
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
sich langweilenรู้สึกเบื่อ เช่น Heute langweile ich mich furchtbar. วันนี้ฉันเบื่อมาก
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: langweilig
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top