ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบี้ยเลี้ยง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบี้ยเลี้ยง-, *เบี้ยเลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยเลี้ยง[N] allowance, See also: daily allowance, Example: ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน เพราะกองทัพมีพลทหารมากมาย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบี้ยเลี้ยงน. เงินที่จ่ายให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยไม่รวมถึงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maintenance allowanceเบี้ยเลี้ยงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Per diem allowancesเบี้ยเลี้ยง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So hurry and pay up. My allowance is almost gone.ฉะนั้นก็รีบๆจ่ายมาเลย เงินเบี้ยเลี้ยงฉันจะหมดอยู่แล้ว Bomui walcheu (2006)
You're getting less allowance from now on. End of the conversation!จากนี้ไป คุณจะถูกหักเบี้ยเลี้ยง\ เลิกพูดได้แล้ว! Love Now (2007)
About being all petty... not giving you enough pocket money...ที่ฉันใจแคบ... ให้เบี้ยเลี้ยงคุณน้อย... Love Now (2007)
"You're so kind to share your uncle's allowance.""ลูกอุตส่าห์เจียดเงินเบี้ยเลี้ยง ที่ได้จากคุณลุงมาให้" Becoming Jane (2007)
And your mother and I give you an allowance, you know.และแม่ของลูกกับพ่อ\จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ลูก,ลูกก็รู้นี่. Pilot (2009)
Pierce is getting a daughter, amber's getting an allowance,เพียร์ซได้ลูกสาว แอมเบอร์ได้ค่าเบี้ยเลี้ยง Basic Genealogy (2010)
I know. Your entire allowance.ฉันรู้ เบี้ยเลี้ยงทั้งเดือน Fresh Paint (2010)
And has been put on administrative leave with pay.เลยถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่อื่นโดยมีเบี้ยเลี้ยงให้ The Psychology of Letting Go (2010)
How much maintenance allowance will you give me?คุณจะให้เบี้ยเลี้ยงชีพฉันเท่าไหร่ล่ะคะ Episode #1.1 (2011)
This is the alimony agreement.นี่คือข้อตกลงเบี้ยเลี้ยงดู Episode #1.1 (2011)
Jhilmil's father was left to live off a meagre monthly allowance, like the servants.พ่อของชิลมิลได้รับเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อย เท่าๆกับคนใช้ Barfi! (2012)
No trailers, no per diem.ไม่มีตัวอย่างหนัง ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ดีเลย โอเค Girls (and Boys) on Film (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng khā raprøng) EN: entertainment allowance   
เบี้ยเลี้ยงชีพ[n. exp.] (bīa līengchīp) EN: annuity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allowance[N] เบี้ยเลี้ยง, See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payrolln. บัญชีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日当手当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top