ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบาบางลง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบาบางลง-, *เบาบางลง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To ensure samuel's power remains subdued.เพื่อให้แน่ใจว่าพลังของแซมมวล ได้เบาบางลงตามมา Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
That would save me some mental stress.นั่นคงทำให้ความเครียดเบาบางลงบ้าง Episode #1.12 (2010)
Not to be too blunt about it, but he seems almost obsessed.มันไม่ได้เบาบางลง แต่เขาเข้าขั้นหมกมุ่นเลยล่ะ The Tell (2011)
Know that it was not given lightly.รู้หรือไม่ว่ามันไม่ได้ทำให้เบาบางลงเลย Blood Brothers (2013)
We use it to soften the battlefield.มันช่วยทำให้สนามรบเบาบางลง I Am Become Death (2014)
But what they don't tell us is that it also produced a leaner population and gave birth to the Renaissance.แต่ไม่บอกว่า นั่นทำให้ประชากรเบาบางลง และทำให้เกิดยุคแห่งการเกิดใหม่ Inferno (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modulate(มอด'ดิวเลท) v. ปรับ,ลดหย่อน,ทำให้เบาบางลง,ปรับเสียง,ปรับคลื่นวิทยุ., See also: modulability n. modulative adj. modulator n. modulatory adj., Syn. regulate,adjust
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment
rarefy(แร'ริไฟ) vt.,vi. (ทำให้) (กลายเป็น) หายาก,เบาบางลง,บริสุทธิ์, See also: rarefiable adj. rarefier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
控え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top