ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบนซิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบนซิน-, *เบนซิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบนซิน(n) benzine, Example: รัฐบาลขึ้นภาษีน้ำมันเฉพาะเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท, Thai Definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งนำไปใช้โดยทำให้ไอของน้ำมันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบนซินน. นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งนำไปใช้โดยทำให้ไอของนํ้ามันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายใน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrolเบนซิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petrolเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-grade petrolเบนซินพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ premium gasolene; super gasolene] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unleaded petrol (ULP)เบนซินไร้สารตะกั่ว (ยูแอลพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unleaded petrol (ULP)เบนซินไร้สารตะกั่ว (ยูแอลพี) [มีความหมายเหมือนกับ nonleaded gasolene และ unleaded gasolene (ULG)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฺำBenzeneเบนซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Benzene (C6H6)เบนซิน, Example: ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของเหลว มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นสารพิษ ถ้าสูดไอเข้าไปมาก ๆ จะเป็นอันตรายได้ [สิ่งแวดล้อม]
เบนซินผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนึ่งทีได้จากการกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยมีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่าง 30-2000C, Example: ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนึ่งทีได้จากการกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยมีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่าง 30-2000C เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ 4 -11 อะตอมผสมรวมกันมีคุณสมบัติเหมาะที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซิน มี 3 ชนิดด้วยกันคือ
ฬออกเทน 87 สีเขียว
ออกเทน 91 สีแดง
ออกเทน 95 สีเหลือง
ปัจจุบันน้ำมันเบนซินทุกชนิดในไทยเป็นน้ำมันไร้สารตะกั่วทั้งหมด สาเหตุที่มีการเรียกชื่อตามค่าออกเทนและมีสีต่างกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเลื่อกใช้น้ำมันให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่อง ยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Benzeneเบนซิน,สาร;เบนซีน;น้ำมันเบนซิน;เบ็นซีน;เบนซิน [การแพทย์]
Benzene Nucleusเบนซินนิวเคลียส [การแพทย์]
Benzene, Water Saturated withเบนซินในน้ำ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบนซิน[bensin] (n) EN: gasoline ; petrol ; benzine  FR: essence [f]
เบนซิน[bensin] (n) EN: benzene ; benzine  FR: benzène [m] ; benzine [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benzin(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน
benzine(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน
drycleaningการซักแห้ง (ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดแทนน้ำ) ,เสื้อผ้าที่ซัก โดยวิธีดังกล่าว
gas(แกส) n. แก๊ส,ดูgasoline. vt. ใส่แก๊ส. vi. ปล่อยแก๊สออกมา,, See also: gas up เติมน้ำมันเบนซินลงในถัง, Syn. vapour, air
petrol(เพท'โทรล) n. น้ำมันเบนซิน,น้ำมันปิโตร

English-Thai: Nontri Dictionary
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
benzine(n) น้ำมันเบนซิน
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน

German-Thai: Longdo Dictionary
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top