ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทือกเขา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทือกเขา-, *เทือกเขา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทือกเขา(n) mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai Definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทือกเขาน. แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด.
จักรวาลเทือกเขาในนิยาย เป็นกำแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความมืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ทั่วโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-oceanic ridge; oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basin-and-rangeเทือกเขาสลับแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpine rangeเทือกเขาแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aseismic ridgeเทือกเขาไร้พลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทือกเขา[theūakkhao] (n, exp) EN: moutain range  FR: massif (montagneux) [m] ; chaîne de montagnes [f]
เทือกเขายูราล[theūakkhao Yūrān] (n, prop) EN: Urals  FR: Oural [m]
เทือกเขาร็อกกี[theūakkhao Røkkhī] (n, prop) EN: Rocky Mountains  FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]
เทือกเขาหิมาลัย[theūakkhao Himālai] (n, prop) EN: Himalaya Mountains  FR: Himalaya [m]
เทือกเขาแอนดีส[theūakkhao Aēndīt] (n, prop) EN: Andes Mountains  FR: cordillère des Andes [f]
เทือกเขาแอลป์[theūakkhao Aēn] (n, prop) EN: Alps  FR: Alpes [fpl] ; massif des Alpes [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Alps(n) เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
Andes(n) เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
Himalayas(adj) เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas(n) เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
massif(n) เทือกเขา
mountain range(n) เทือกเขา
Rockies(n) เทือกเขาร็อกกี้
Rocky Mountains(n) เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)
sierra(n) เทือกเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
balkan(บอล'เคิน) adj. เกี่ยวกับแหลมบอลข่าน (ประชาชน,เทือกเขา,ภาษาและอื่น ๆ) -Phr. (the Balkans ประเทศต่าง ๆ ของแหลมบอลข่าน), See also: balkanite adj.
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน
sierra(n) เทือกเขา,ทิวเขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
山脈[さんみゃく, sanmyaku] (n) เทือกเขา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] TH: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น)  EN: southern alps (of Japan)

German-Thai: Longdo Dictionary
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
Alpen(n) |pl.| เทือกเขาแอลป์
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ, See also: reflektieren
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, + infinitiv ท้ายประโยค| จะ (เป็นกริยาช่วยในไวยากรณ์อนาคตบ่งว่าจะทำอะไร) เช่น Nächste Woche werde ich in den Alpen skifahren. สัปดาห์หน้าฉันจะไปเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์
Gebirge(n) |das, pl. Gebirge, ส่วนใหญ่ใช้เป็นเอกพจน์| เทือกเขา เช่น Das Hotel liegt am Gebirge. โรงแรมอยู่ติดกับเทือกเขา
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส, Syn. Gemisch
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top