ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เถา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เถา-, *เถา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา(n) vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count Unit: เถา, Thai Definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เถา(clas) nest (of objects fitling under another), See also: set, Example: คุณยายถวายปิ่นโตให้วัด 5 เถา, Thai Definition: ลักษณนามเรียกภาชนะที่จัดเข้าเป็นชุดเดียวกัน หรือเรียกภาชนะหรือสิ่งของในจำพวกเดียวกันที่ใหญ่ รอง และเล็ก เรียงไปตามลำดับ
เถา(n) series of traditional Thai songs, Syn. เพลงเถา, Example: หลวงวิจิตรวาทการนำเพลง ”รักเมืองไทย” มาแต่งเป็นเพลงเถาให้พวกลูกศิษย์บรรเลง, Thai Definition: เพลงมโหรีปี่พาทย์ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่มีอัตราลดหลั่นกันลงไปเป็นลำดับไม่ต่ำกว่า 3 ขั้น และบรรเลงติดต่อกันไปไม่ขาดระยะจนจบ
เถา(n) the Year of Rabbit, See also: fourth year of the Thai animal cycle, Syn. ปีเถาะ, ปีกระต่าย, Example: ที่จริงบุคคลนั้นเกิดปีมะโรงแต่เขาไปผูกดวงเป็นปีเถาะ, Thai Definition: ชื่อปีที่ 4 ของรอบปีนักษัตร มีกระต่ายเป็นเครื่องหมาย
เถา(n) rabbit, See also: hare, Syn. กระต่าย, Thai Definition: สัตว์ขนปุย หูยาว มีฟันหน้าซี่ใหญ่ 2 ซี่ ซี่เล็กซ้อนข้างหลัง 2 ซี่ ชอบกินพืชผัก
เถาวัลย์(n) vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai Definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เถาน. เครือไม้, ลำต้นของไม้เลื้อย
เถาภาชนะที่จัดเข้าเป็นชุดเดียวกันอย่างปิ่นโต, ภาชนะหรือสิ่งของในจำพวกเดียวกันที่ใหญ่ รอง และเล็ก เรียงไปตามลำดับอย่างตะลุ่มมุกหรือหม้อ, ลักษณนามเรียกภาชนะที่จัดเข้าเป็นชุดเดียวกัน เช่น ปิ่นโตเถาหนึ่ง ปิ่นโต ๒ เถา หรือเรียกภาชนะหรือสิ่งของในจำพวกเดียวกันที่ใหญ่ รอง และเล็ก เรียงไปตามลำดับ เช่น ตะลุ่มมุกเถาหนึ่ง หม้อ ๒ เถา
เถาเพลงซึ่งบรรเลงด้วยวงดนตรีไทย ใน ๑ เพลงมีอัตราลดหลั่นเรียงลงไปเป็นลำดับเป็นอัตรา ๓ ชั้น อัตรา ๒ ชั้น และอัตราชั้นเดียว หรืออัตรา ๒ ชั้น อัตราชั้นเดียว และอัตราครึ่งชั้น มีความสัมพันธ์โดยทำนองหลัก ลูกฆ้องลงจังหวะเป็นเสียงเดียวกัน และบรรเลงติดต่อกันไปจนจบ เช่น เพลงแขกมอญ เถา.
เถาคันน. ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในวงศ์ Vitaceae ชนิด Cayratia trifolia (L.) Domin ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ ขอบใบหยัก มีมือเกาะออกตรงข้ามใบ, เครือพัดสาม ก็เรียก, พันธุ์ใบแดงเรียก เถาคันแดง, อีกชนิดหนึ่งคือ Cissus repens Lam. ใบเดี่ยว.
เถาคันเหล็กน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Ventilago cristata Pierre ในวงศ์ Rhamnaceae ใบเดี่ยว ผลมีปีก.
เถาดานน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นลำแข็งตั้งขึ้นที่ยอดอกแล้วลามลงไปถึงท้องน้อย ทำให้เจ็บปวด จุกเสียด แน่นหน้าอก.
เถามวกดู เครือเขามวกขาว.
เถาย่านางดู ย่านาง ๒.
เถาวัลย์น. พรรณไม้ที่เป็นเถา, พรรณไม้เลื้อย.
เถาวัลย์กรดดู กรด ๓.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เถา[thao] (n) EN: climber ; vine ; liana  FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถา[thao] (n) EN: line ; family ; pedigree
เถา[thao] (n) EN: graded series  FR: série [f] ; jeu [m]
เถาคัน[thaokhan] (n) EN: Threeleaf Cayratia
เถาวัลย์[thaowan] (n) EN: liana ; climber ; wine  FR: liane [f]
เถาวัลย์กรด[thaowankrot] (n) EN: Combretum tetralophum
เถา[thǿ] (n) EN: year of the rabbit  FR: année du lièvre [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, See also: grapevine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grapevine(n) ต้นองุ่น, See also: เถาองุ่น, Syn. creeper
trailing arbutus(n) เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง
wistaria(n) ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย
wisteria(n) ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย, Syn. wistaria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง
vetch(เวทชฺ) n. พืชเถามีฝักสกุล Vicia,พืชจำพวก Lathyrus sativus, เมล็ดหรือผลของพืชดังกล่าว, See also: vetchlike adj.
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.
winder(วิน'เดอะ) n. ผู้พัน,ผู้ม้วน,สิ่งพัน,สิ่งม้วน,ขั้นบันไดวน,พืชไม้เถาที่พันรอบ,เครื่องพันด้าย,เครื่องม้วนด้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top