ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เต็มเปี่ยม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มเปี่ยม-, *เต็มเปี่ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปี่ยม(v) be full of, See also: be perfect, Syn. เพียบพร้อม, บริบูรณ์, Ant. พร่อง, Example: เมื่อสมัยสามียังอยู่ในราชการ ครอบครัวของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพย์และยศ
เต็มเปี่ยม(adv) fully, See also: completely, wholly, entirely, Syn. ท่วมท้น, Example: พ่อหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า วันนี้ลูกหลานที่อยู่ไกลต้องกลับมาเยี่ยมบ้านกัน, Thai Definition: มากเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มเปี่ยมว. เต็มถึงขอบ, เต็มพอดี, เต็มสมบูรณ์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็มเปี่ยม[tempīem] (x) EN: brimming (with)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brimful(adj) เต็มเปี่ยม, See also: ปริ่ม
replete(adj) เต็มอิ่ม, See also: เต็มเปี่ยม, แน่น, Syn. glutted, satiated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
brimmingn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brims}n. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
replete(รีพลีท') adj. อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม,เต็มอิ่ม,เต็มที่,เต็มตัว,เต็ม,แน่น,อ้วน, See also: repleteness n. repletive adj.
repletion(รีพลี'เชิน) n. ความเต็มเปี่ยม,ความอุดมสมบูรณ์,ความเต็มตัว,ความเต็มอิ่ม, Syn. fullness, satiation

English-Thai: Nontri Dictionary
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
replete(adj) แน่น,เต็ม,เพียบพร้อม,อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม
repletion(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความเพียบพร้อม,ความเต็มเปี่ยม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] TH: เต็มเปี่ยม  EN: to be full

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top