ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เด็ก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็ก-, *เด็ก*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เด็กแว้น[เด็ก-แว้น] (n, slang) หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เด็กแซป หมายถึงผู้ที่อายุประมาณ 15-28 ปี ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืน หรือ วัยรุ่นผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้น ๆ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็ก(n) child, See also: baby, infant, young people, Syn. ลูก
เด็กชา(n) officer, See also: errand boy
เด็กดี(n) good boy, Example: เขาบอกว่าลูกชายเป็นเด็กดี ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไร, Count Unit: คน, Thai Definition: เด็กที่ประพฤติตัวดีไม่ทำให้เดือดร้อน
เด็กโต(n) adolescent, See also: child, teenager, Ant. เด็กเล็ก, Example: วิชาเทควันโดเปิดสอนเฉพาะเด็กโตเท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: เด็กที่รู้ภาษาและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
เด็กชาย(n) boy, See also: male child, lad, Syn. เด็กผู้ชาย, Ant. เด็กหญิง
เด็กวัด(n) temple boy, Syn. ลูกศิษย์วัด
เด็กสาว(n) girl, See also: lass, Syn. วัยรุ่น, วัยสาว, Ant. คนแก่, ผู้เฒ่า
เด็กแดง(n) new born baby, Syn. ทารก, เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน
เด็กทารก(n) infant, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน
เด็กน้อย(n) baby, See also: infant, Example: เด็กน้อยหัวร่อเอิ๊กอ้ากด้วยความจั๊กจี้เพราะหนวดริมฝีปากของพ่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด็กน. คนที่มีอายุยังน้อย. ว. ยังเล็ก
เด็กอ่อนวัยกว่า ในคำว่า เด็กกว่า.
เด็กชาน. บุตรชายของข้าราชการหรือคหบดีที่ยังเยาว์วัยได้รับการนำขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงใช้สอยโดยการเข้าสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กแต่ยังมิใช่ข้าราชการ.
เด็กชายน. คำนำหน้าชื่อเด็กผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงมา.
เด็กหญิงน. คำนำหน้าชื่อเด็กผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงมา.
เด็กอมมือน. ผู้ไม่รู้ประสีประสา.
เด็กเมื่อวานซืนน. คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่า มีความรู้หรือมีประสบการณ์น้อย.
เด็กแดงน. เด็กที่เพิ่งคลอดไม่นาน อายุประมาณ ๑ เดือน.
บังอรเด็ก ๆ ที่กำลังน่ารัก เช่น จึ่งตรัสประภาษไปว่าพราหมณ์เอ่ย อย่าเพ่อน้อยใจแก่เราก่อน เราจะพาสองกุมารบังอรมาให้จงได้ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
ลูกแหง่เด็กตัวเล็ก ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paedo-; paedia-; pedia-เด็ก [มีความหมายเหมือนกับ pedo- ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedia-; paedo-; pedia-เด็ก [มีความหมายเหมือนกับ pedo- ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedia-; paedia-; paedo-เด็ก [มีความหมายเหมือนกับ pedo- ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-school childเด็กก่อนวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male childเด็กชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
neglected childเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school age childเด็กวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
schistosomusเด็กวิรูปหน้าท้องแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
female childเด็กหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attention-deficit-disordered childrenเด็กสมาธิสั้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตู้เด็กเรียน [ศัพท์วัยรุ่น]
เด็กแนวเด็กที่ชอบทำตัวตามกระแส [ศัพท์วัยรุ่น]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Autistic childrenเด็กออทิสติก [TU Subject Heading]
Boysเด็กชาย [TU Subject Heading]
Buddhist childrenเด็กพุทธ [TU Subject Heading]
Cerebral palsied childrenเด็กสมองพิการ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็ก[dek-dek] (n) EN: children ; kids  FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
เด็ก 7 ใน 10 คน[dek jet nai sip khon] (xp) EN: 7 out 10 children  FR: 7 enfants sur dix
เด็กกรูงเทพ ฯ[dek Krūngthēp] (n, exp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
เด็กก่อนวัยเรียน[dek køn wai rīen] (n, exp) EN: pre-school child  FR: enfant d'âge préscolaire
เด็กกำพร้า[dek kamphrā] (n) EN: orphan  FR: orphelin [m] ; orpheline [f]
เด็กข้างถนน[dek khāng thanon] (n, exp) EN: homeless child ; waif  FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กจุฬา[dek Julā] (n, exp) EN: Chula's student  FR: étudiant de Chula

English-Thai: Longdo Dictionary
boy(n) เด็กผู้ชาย
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
poster boy(n, phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), See also: dear, sweetheart, Syn. darling
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alter boy(n) เด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์
apprentice(n) ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
babby(n) เด็กทารก
babe(n) เด็กทารก, See also: เด็กไร้เดียงสา, Syn. baby, infant, newborn
babe(n) เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. girl, suckling, wench
baby(n) เด็กทารก, See also: เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน, Syn. infant, Ant. adult
baby boomer(n) เด็กที่เกิดในยุค baby boom
bairn(n) เด็ก, See also: เด็กชายหรือเด็กหญิง, Syn. child
ball boy(n) เด็กเก็บลูกบอลในการแข่งขัน (เช่น เทนนิส, บาสเก็ตบอล)
ballboy(n) เด็กผู้ชายเก็บลูกบอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน
baby(n) ทารก,เด็กอ่อน
bassinet(n) เปลเด็ก
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
boyhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
boyish(adj) เหมือนเด็ก,เกี่ยวกับเด็ก,เป็นเด็ก,คล้ายๆเด็ก
brat(n) เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
babyเด็ก
Behave(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, slang, name) เด็กดี
boy(n, adj, adv) เด็กชาย, See also: A. @@@
boy[บอย] เด็กผู้ชาย
bratty(adj) เด็กที่ชอลทำเสียงอึกทึก, เสียงอึกทึก
cookies girl(n) เด็กผู้หญิง
disadvantaged child(n, phrase) เด็กด้อยโอกาส
fashtionista(n) เด็กสาวที่รู้เรื่องแฟชั่นตามสมัยอย่างดี
master(n) เด็กชาย (ด.ช.)
octuplet(n, uniq) เด็กที่เกิดท้องเดียวกันพร้อมกันแปดคน(แฝด8)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
児童[じどう, jidou] (n) เด็ก
女子[じょし] (n) เด็กผู้หญิง
[こ, ko] (n) เด็ก
少女[しょうじょ, shoujo] (n) เด็กผู้หญิง
少年[しょうねん, shounen] (n) เด็กผู้ชาย
男子[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
孤児[みなしご, minashigo] (n) เด็กกำพร้า
เด็กแห่งดนตรี[みなしご] เด็กแห่งดนตรี
เด็กแห่งดนตรี[みなしご] เด็กแห่งดนตรี
เด็กแห่งดนตรี[みなしご] เด็กแห่งดนตรี
子弟[してい, shitei] (n) เด็กกว่า,คนที่เด็กกว่า,
迷子[まいご, maigo] (n) เด็กหลงทาง
女の子[おんなのこ, onnanoko] (n) เด็กผู้หญิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
子女[しじょ, shijo] TH: เด็ก  EN: child

German-Thai: Longdo Dictionary
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
klein(adj) เล็ก(ขนาด), ยังเด็ก
mutig(adj, adv) ที่กล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ เช่น Sie ist ein mutiges Mädchen. เธอเป็นเด็กที่กล้าหาญ
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: -, Syn. der Anfänger
Jugendliche(n) |der, pl. Jugendliche| เด็กวัยรุ่น (สังเกตว่า der Jugendliche แต่ ein Jugendlicher)
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, Syn. falsch

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede)(n) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top