ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดน

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดน-, *เดน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดน[N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
เดนตาย[N] survivor, Example: เมื่อกองทัพถอยไปแล้วมีพวกเดนตายเหลืออยู่, Thai definition: ที่รอดตายมาได้ทั้งๆ ที่น่าจะตาย, Notes: (ปาก)
เดนนรก[ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
เดนมาร์ก[N] Denmark, Example: ในยุโรปเดนมาร์กนำหน้าประเทศอื่นในด้านการให้สิทธิสตรี, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดนน. ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว, ของที่เหลือเลือกแล้วทิ้งแล้ว, เช่น คนกินเดน ผลไม้เดนเลือก.
เดนคน, เดนมนุษย์น. คนที่เลวทรามจนไม่น่าจะถือว่าเป็นคน.
เดนตายว. ที่รอดตายมาได้ทั้ง ๆ ที่น่าจะตาย.
เดนมาร์ก(เด็นหฺมาก) น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป.
กากเดนเลือก (ใช้เป็นคำด่า) เช่น กากมนุษย์ คนกาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dens in dentaeเดนส์อินเดนเต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dendrogramเดนโดรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denmarkเดนมาร์ก [TU Subject Heading]
Dendrimer antibody เดนดริเมอร์ แอนติบอดี้ คือ แอนติบอดี้ที่เชื่อมติดกับโมเลกุลพอลิเมอร์ที่มีแขนงกิ่งก้านยื่นออกมาคล้ายต้นไม้ ซึ่งเรียกว่า เดนดริเมอร์ โดย เดนดริเมอร์ แอนติบอดี้ มักใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารแอนติเจน และถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้เดนดริเมอร์ในการวัดสารภูมิคุ้มกันของร่างกายวิธีหนึ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dendridเดนดริด [การแพทย์]
Dendritesเดนไดรต์,ประสาท,เดนไดรท,ปลายนอก,แขนงประสาท,เดนไดรย์,เดนไดรท์ [การแพทย์]
Dendrites of Mitral Cellsเดนไดรท์ของเซลล์ประสาทไมทราล [การแพทย์]
Dendritic Cytoplasmic Processเดนไดรติคซัยโตพลาสมิคโพรเซส [การแพทย์]
Dendritic Melanocyteเดนไดรติคเมลาโนซัยท์ [การแพทย์]
Densitometersเดนซิโตมิเตอร์,เดนสิโตมิเตอร์ [การแพทย์]
Dentate Nucleusเดนเตทนิวเคลียส [การแพทย์]
Dentinเดนติน,เดนติน,สาร,เนื้อฟัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aidan...เอเดน The Ties That Blind (2012)
-Look, goldenrod.ดู กอลเดนรอด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
This is Mrs. Danvers.นี่คือคุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
- Good evening, Mrs. Danvers.- สวัสดีคะ คุณนายเเดนเวอร์ส - สวัสดีค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Did you want to see me, Mrs. Danvers?คุณต้องการพบฉันรึคะ คุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
I must say old Danvers keeps the house looking lovely.ต้องขอบอกว่า เเดนเวอร์สดูแลบ้านได้เรียบร้อยดี Rebecca (1940)
And how do you get along with Mrs. Danvers?- แล้วคุณเข้ากันได้กับคุณนายเเดนเวอร์สรึเปล่า Rebecca (1940)
I didn't mean to say anything against Mrs. Danvers.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าร้าย คุณนายเเดนเวอร์สหรอกนะคะ Rebecca (1940)
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง Rebecca (1940)
Yes, yes, all right. Thank you, Mrs. Danvers.เอาล่ะๆ ขอบคุณ คุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
- Mrs. Danvers must be furious with me.คุณนายเเดนเวอร์สต้องโมโหฉันมากเเน่ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดนตาย[n.] (dēntāi) EN: survivor   FR: survivant [m]
เดนมาร์ก[n. prop.] (Dēnmāk) EN: Denmark   FR: Danemark [m]
เดนเวอร์[n. prop.] (Dēnwoē) EN: Denver   FR: Denver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Denmark[N] เดนมาร์ก
trash[N] คนไร้ค่า, See also: เดนมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenosine(อะเดน' โฯซีน) n. nucleotide ที่ประกอบด้วย adenine และ ribose
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย, Syn. ailing
cadenza(คะเดน'ซะ) n. เสียงดนตรีที่แผ่วเบาก่อนจบ
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย
remnant(n) เศษ,เศษเดน
Swede(n) ชาวสวีเดน
Swedish(adj) เกี่ยวกับประเทศสวีเดน

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top