ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เซาะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซาะ-, *เซาะ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซาะก. ทำให้กร่อนหรือร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย เช่น นํ้าเซาะตลิ่ง เซาะรูให้กว้าง.
เซาะน. ซอกเขาเล็ก ๆ ที่นํ้าเซาะให้เป็นทางลงมา.
เซาะลายก. ใช้สิ่วทำให้เป็นลวดลายหรือรอยลึก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซาะ[sǿ] (v) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out  FR: ronger ; éroder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gain on(phrv) เซาะ (ดิน) เข้ามา, Syn. gain upon
gain upon(phrv) เซาะ (ดิน) เข้ามา, Syn. gain on
gouge(vi) ขุด, See also: เซาะให้เป็นร่อง, แซะ, Syn. chisel, incise, scoop
gouge(vt) ขุด, See also: เซาะเป็นร่อง, แซะ, Syn. hollow, scoop
mortice(n) เซาะเป็นร่อง, Syn. mortise
mortise(vt) บาก, See also: เซาะเป็นร่อง
wash down(phrv) เซาะ (ดิน), See also: ชะล้าง, พัดพา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boulder(โบล'เดอะ) n. ก้อนหินใหญ่ค่อนข้างกลมที่ผ่านการเซาะจนหมดเหลี่ยม
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
erosion(อิโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ, Syn. wear
mortise(มอร์'ทิส) n. บาก,ช่องเซาะในเนื้อไม้ vt. เซาะเป็นร่องหรือช่อง,บาก,สกัด., See also: mortiser n., Syn. mortice.
patter(แพท'เทอะ) n.,v. (การ) พูดเร็ว,เสียงเซาะแซะ ,คุยจ้อ,พูดเร็วปรื๋อ,สวดมนต์,คุยจ้อ,พูดเร็วปรื๋อ,สวดมนต์
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
shovel(ชัฟ'เวิล) n.,v. (ตักด้วย) พลั่ว,เสียม,เครื่องตัก,เครื่องเซาะ. ขุด., Syn. spade, scoop, dredge
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
gouge(vt) เจาะด้วยสิ่ว,เซาะ,ควัก(ตา),ตัด,ขุด
sap(vt) ทอนกำลัง,ทำให้หย่อนลง,ทำให้หมดแรง,ขุดเซาะ
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top