ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื้อ

   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อ-, *เชื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อ[N] sperm, See also: semen, Syn. น้ำเชื้อ, Example: พวกนิติเวชพบเชื้ออสุจิในช่องคลอดของเธอ
เชื้อ[N] germ, See also: pathogen, Syn. เชื้อโรค, Example: นักเรียนชั้นนี้ไม่สบายเกือบทั้งชั้น คงเป็นเพราะได้รับเชื้อตอนไปเข้าค่าย
เชื้อ[N] lineage, See also: descendant, pedigree, nationality, family, Syn. เชื้อชาติ, เชื้อสาย, วงศ์ตระกูล, Example: เธอยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งๆ ที่ก็มีเชื้ออเมริกันอยู่ครึ่งตัว, Thai definition: ผู้ที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อๆ กันมา
เชื้อ[N] inflammable material, Example: ไฟไม่ติดเพราะไม่มีเชื้อ, Thai definition: สิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น เชื้อไฟ เชื้อเหล้า
เชื้อไข[N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, Syn. เชื้อสาย, ลูกหลาน, เลือดเนื้อเชื้อไข, สายโลหิต, สายเลือด, Example: พวกเขามีเชื้อไขเดียวกัน
เชื้อชาติ[N] race, See also: origin, nationality, extraction, Syn. เผ่าพันธุ์, Example: สังคมอเมริกันนั้นเป็นสังคมของคนหลายเชื้อชาติมาร่วมกัน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน
เชื้อเชิญ[V] invite, See also: ask, request, persuade, extend an invitation, Syn. เชิญ, ชักชวน, เชิญชวน, ชวน, Example: เจ้าภาพเชื้อเชิญทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยง
เชื้อเพลิง[N] fuel, Example: แกลบที่นำมาอัดเป็นแผ่น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดี, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ติดไฟหรือเกิดการเผาไหม้
เชื้อกามโรค[N] venereal disease, See also: sexually transmitted disease, Example: การมีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกที่อาจนำมาซึ่งการติดเชื้อกามโรค
เชื้อจุลินทรีย์[N] microbe, See also: microorganism, microscopic creature, Example: ปอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดหรือจากการสำลักอาหาร, Count unit: ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนมากมีเซลล์เดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อก. เห็นตามด้วย เช่น เด็ก ๆ ควรเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่, มั่นใจ, ไว้ใจ, เช่น ฉันเชื่อว่าลูกจ้างคนนี้ดูแลการเงินแทนฉันได้
เชื่อซื้อหรือขายโดยติดค้างไว้ ไม่ต้องชำระเงินทันที.
เชื้อน. สิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น เชื้อไฟ เชื้อแป้งข้าวหมาก
เชื้อผู้ที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อ ๆ กันมา เช่น มีเชื้อจีน มีเชื้อแขก
เชื้ออย่าง เช่น ๓ เชื้อ ว่า ๓ อย่าง.
เชื้อก. เชิญ เช่น สาวใช้เชื้อชูไป (ม. คำหลวง ทศพร), มักใช้เข้าคู่กับคำ เชิญ เป็น เชื้อเชิญ
เชื้อชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่งที่มักใช้เนื่องในการอธิษฐาน.
เชื่องว. ไม่เปรียว, ไม่ดุ, ที่คุ้นกับคน, (ใช้แก่สัตว์).
เชื่องช้าว. อืดอาด, ยืดยาด, ไม่ว่องไว.
เชื้อชาติน. ผู้ที่ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raceเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
raceเชื้อชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inoculumเชื้อปลูก, เชื้อใช้ปลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grogเชื้อผงอิฐ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
germ plasmเชื้อพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fungusเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
male generationเชื้อสายฝ่ายชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human immunodefficiency virusเชื้อไวรัสเอชไอวี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable oils as fuelเชื้อเพลิงน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid fuelเชื้อเพลิงเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Entomopathogenic fungiเชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fungi in agricultureเชื้อราในการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodieselเชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตมาจากน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (100% ไบโอดีเซล) เรียกว่า Neat Biodiesel ใช้เติมในรถยนต์เหมือนน้ำมันดีเซลได้ แต่ยังไม่มีสถานีบริการ ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับดีเซลมากจึงใช้แทนดีเซลได้ โดยปรับแต่งเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย ให้การเผาไหม้ที่สะอาดกว่า ไอเสียมีคุณภาพดีกว่า ทั้งนี้เพราะออกซิเจนในไบโอดีเซลให้การสันดาปที่ดีกว่าดีเซล จึงมีคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่า และเนื่องจากไม่มีกำมะถันในไบโอดีเซลจึงไม่มีปัญหาสารซัลเฟต นอกจากนี้ยังมีเขม่าคาร์บอนน้อย จึงไม่ทำให้เกิดการอุดตันของระบบไอเสียได้ง่าย ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี จากการศึกษาปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตยังสูงกว่าดีเซลประมาณ 1-2 เท่า [ปิโตรเลี่ยม]
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Bacterian...ไอ้ เชื้อโรค The Great Dictator (1940)
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก The Great Dictator (1940)
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ The Great Dictator (1940)
- Now, isn't that a charming invitation?- เเหม มีนํ้าใจเชื้อเชิญ Rebecca (1940)
BATHROOM/DISINFECTIONห้องน้ำและฆ่าเชื้อ Night and Fog (1956)
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Here's a woman who's lying in bed. She can't sleep. She's dyin' with the heat.นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเป็น เธอไม่สามารถนอนหลับได้ เธอเชื้อง 'กับความร้อน 12 Angry Men (1957)
Two, dip for remaining fuel, Corporal Dooley.สองจุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ สิบโท ดูลี How I Won the War (1967)
I'm a fuel-injected suicide machine!ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีด เชื้อเพลิง! Mad Max (1979)
I'm a fuel-injected suicide machine.ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีดเชื้อเพลิง Mad Max (1979)
Out at the beaches, looking for fuel.ออกมาที่ชายหาดที่กำลังมองหา เชื้อเพลิง Mad Max (1979)
You can't come straight in. You've got enough fuel for two hours.คุณบินตรงเข้ามาไม่ได้ คุณมีเชื้อเพลิงสำหรับ 2 ชั่วโมง Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan wā) EN: it's believed that   
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en

English-Thai: Longdo Dictionary
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask[VT] เชิญ, See also: เชื้อเชิญ, Syn. invite, propose, suggest
bacteria[N] แบ็กทีเรีย, See also: เชื้อแบกทีเรีย, เชื้อโรค, Syn. microorganism
barm[N] ฟองที่เกิดจากการหมักเหล้า, See also: เชื้อหมัก, ฟองจากเชื้อหมัก, เชื้อฟู
bid[VI] เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. invite
bug[N] เชื้อจุลินทรีย์, See also: เชื้อโรค, Syn. germ
candida[N] เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
coccus[N] เชื้อแบคทีเรียซึ่งมีรูปทรงกลม เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหนองใน
extraction[N] เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent
fairy ring[N] เชื้อราที่ขึ้นเป็นวงตามพื้นหญ้า
ferment[N] เชื้อหมัก, See also: เอนไซม์, เชื้อฟู, เชื้อที่ทำส่าเหล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
actinomycesเชื้อราชนิดหนึ่ง
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amadou(แอม' มะ ดู) n. สารคล้ายฟองน้ำที่ทำจากเชื้อราจำพวก Polyporus (Fomes) fomentarius (a spongy substance)
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
disease(n) เชื้อโรค,โรค
disinfect(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ชำระล้าง,ทำให้ปลอดเชื้อ,ทำให้สะอาด
disinfectant(n) ยาฆ่าเชื้อโรค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
biofuel (n name uniq ) เชื้อเพลิงชีวภาพ
COVIDเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus) โดย CO ย่อมากจาก Corona (ชื่อของเชื้อไวรัส), VI ย่อมาจาก Virus, และ D ย่อมาจาก disease แปลว่า โรคหรือเชื้อโรค ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ เป็นที่เรียกกันในช่วงแรกว่า 2019 novel coronavirus (แปลว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019) หรือ 2019-nCoV ต่อมาเป็นที่นิยมเรียกในชื่อ COVID-19 โดยตัวเลข 19 มาจากปี ค.ศ. 2019 ที่ไวรัสเริ่มมีการระบาดนั่นเอง
dermatophyte (n) เชื้อราที่เป็นปรสิตบนผิวหนังทำให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเช่น กลาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かび, kabi] (n ) เชื้อรา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite

German-Thai: Longdo Dictionary
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
schimmelig(adj) ที่มีเชื้อราขึ้น, See also: S. schimmlig,
Ansteckung(n) |die, pl. Ansteckungen| การติดเชื้อ

French-Thai: Longdo Dictionary
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top