ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื่อฟัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อฟัง-, *เชื่อฟัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อฟังก. ทำตามหรือประพฤติตามคำสั่งหรือคำสอน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อฟัง[cheūafang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
เชื่อฟัง[cheūafang] (adj) EN: obedient
เชื่อฟังคำสั่ง[cheūafang khamsang] (v, exp) FR: obéir à un ordre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to(phrv) อยู่ในความควบคุม, See also: เชื่อฟัง, Syn. respond to
bow before(phrv) เชื่อฟัง, Syn. bend to, bend before
bow to(phrv) เชื่อฟัง, Syn. bend to, bend before
comply(vi) เชื่อฟัง, See also: ทำตาม
conformable(adj) เชื่อฟัง, Syn. obedient, compliant
comply with(phrv) ยอมทำตาม, See also: เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี, Syn. abide by, conform to
follow through(phrv) เชื่อฟัง
follow(vt) ปฏิบัติตาม, See also: เชื่อฟัง, ทำตาม, Syn. obey, conform, observe, Ant. disregard
listen to(phrv) เชื่อฟัง, See also: สนใจใน
obey(vt) เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. follow, give in, Ant. disobey, reject, ignore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
biddable(บิด'ดะเบิล) adj. เชื่อฟัง,พอที่จะสู้ราคาได้, See also: biddability n., Syn. docile
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
deaf(เดฟ) adj. หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง., See also: deafness n. ดูdeaf
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง,ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous

English-Thai: Nontri Dictionary
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafness(n) อาการหูหนวก,อาการหูตึง,การไม่เชื่อฟัง
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
従う[したがう, shitagau] (vi) เชื่อฟัง, ทำตามคำสั่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] TH: เชื่อฟัง

German-Thai: Longdo Dictionary
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top