ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าเล่ห์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าเล่ห์-, *เจ้าเล่ห์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเล่ห์(adj) tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าเล่ห์น. ผู้มีกลอุบายพลิกแพลงต่าง ๆ.
เจ้าเล่ห์เพทุบายว. มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมาก.
เจ้าเล่ห์แสนกลว. มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก, แสนกล ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunning(adj) เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
designing(adj) เจ้าเล่ห์, See also: มีแผน, Syn. tricky
hypocritical(adj) เจ้าเล่ห์, See also: หน้าไหว้หลังหลอก, ตีสองหน้า
parlous(adj) ฉลาดแกมโกง, See also: เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม
subtle(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. cunning, ingenious, shrewd
tricky(adj) เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
wily(adj) เต็มไปด้วยเล่ห์, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. crafty, cunning, tricky, Ant. forthright, honest, straightforward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful, cunning, Ant. guileless, honest
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์,มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
fox(ฟอคซฺ) n. สนัขจิ้งจอก,หนังสนุขจิ้งจอก,บุคคลเจ้าเล่ห์ vt. หลอกลวง,โกง,ทำอย่างเจ้าเล่ห์ -Phr. (play the fox กระทำอย่างเจ้าเล่ห์), Syn. schemer -pl. foxes, fox
foxy(ฟอค'ซี) adj. คล้ายสุนัข,เจ้าเล่ห์, See also: foxily adv. foxiness n., Syn. crafty
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
roguish(โร'กวิช) adj. พาล,หลอกลวง,โกง,เจ้าเล่ห์,มารยา,เกเร -roguishly adv. -roguishness n., Syn. mischievous, crafty, knavishg
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag, winding

English-Thai: Nontri Dictionary
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
fox(n) หมาจิ้งจอก,คนเจ้าเล่ห์
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง
huckster(n) พ่อค้าเร่,นักโฆษณา,คนเจ้าเล่ห์,ทหารรับจ้าง
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top