ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าหนี้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าหนี้-, *เจ้าหนี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหนี้(n) creditor, Ant. ลูกหนี้, Example: ผู้หญิงที่กำลังเดินมาหาเรานั้นเป็นเจ้าหนี้ของเราเอง, Thai Definition: ผู้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าหนี้น. เจ้าของหนี้
เจ้าหนี้ผู้ขายเชื่อหรือให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้
เจ้าหนี้บุคคลซึ่งมีมูลหนี้เหนือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ และมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้.
เจ้าหนี้บุริมสิทธิน. บุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด.
เจ้าหนี้มีประกันน. เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำนำ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ.
เจ้าหนี้ร่วมน. บุคคลหลายคนซึ่งมีสิทธิเรียกร้องการชำระหนี้โดยแต่ละคนอาจจะเรียกให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment creditorเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeเจ้าหนี้ตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferred creditorเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์รายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์สองราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint creditorเจ้าหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plurality of creditorsเจ้าหนี้หลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Bill payableเจ้าหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Loan payableเจ้าหนี้เงินกู้ [การบัญชี]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Trade account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหนี้[jaonī] (n) EN: creditor ; obligee  FR: créancier [m] ; créancière [f]
เจ้าหนี้จำนอง[jaonī jamnøng] (n, exp) EN: mortgagor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creditor(n) เจ้าหนี้, Syn. lender, lessor
loaner(n) ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้
usurer(n) เจ้าหนี้, See also: นายทุน, Syn. moneylender, pawnbroker, lender, Ant. borrower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้,ผู้เป็นเจ้าหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trade account payable(n) เจ้าหนี้การค้า

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top