ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจียน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจียน-, *เจียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียน(adv) nearly, See also: almost, on the verge of, Syn. จวน, เกือบ, Example: นกตัวนั้นถูกขังไว้ในกรงให้หิวเจียนตาย
เจียน(v) trim, See also: cut, peel, prune, Syn. ตัด, เล็ม, เฉือน, Example: คุณย่าเจียนใบตองเพื่อเตรียมไว้สำหรับห่อขนม, Thai Definition: ตัด ขลิบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้รูปตามที่ต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจียนก. ตัด ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้รูปตามที่ต้องการ เช่น เจียนพลู เจียนใบตอง.
เจียนว. เกือบ เช่น เหนื่อยเจียนตาย.
เจียนหมากก. ผ่าหมากดิบสดตามยาวเป็นซีก ๆ แล้วใช้มีดเล็กปอกเปลือกชั้นนอกตรงกลางผล ลอกเปลือกถกขึ้นไปเกือบถึงด้านขั้วผล แล้วเจียนเปลือกชั้นในให้ขาดจากเนื้อหมาก แกะเอาเนื้อที่ติดกับเปลือกนอกออกมากินกับพลูที่บ้ายปูน หรือตากให้แห้งเพื่อเก็บไว้กินได้นาน ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียน[jīen] (v) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare  FR: découper
เจียน[jīen] (x) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of  FR: presque ; sur le point de

English-Thai: Longdo Dictionary
heave(vt, slang) มีอาการขย้อนเกือบอาเจียน เช่น If a person is laying down when they begin to heave place them in the recovery position., See also: vomit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
anacarthaticสิ่งที่ทำให้อาเจียน
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rive(vt) ผ่า,ทำให้แยก,เจียน,ฉีก,กรีด
sliver(vt) เจียน,ตัด,เฉือน,หั่น,เหลา,ซอย

German-Thai: Longdo Dictionary
kotzen(vi, slang) |kotzte, hat gekotzt| อาเจียน
sich übergeben(vt) |übergab sich, hat sich übergeben| อาเจียน, อ้วก, Syn. sich erbrechen
erbrechen(vi, vt) |erbrach, hat erbrochen| อาเจียนออกมา, อ้วก, See also: sich übergeben, kotzen, Syn. sich erbrechen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top