ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ-, *เจ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ออเจ้(pron) คุณ หรือ เธอ ใช้กับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เจ้(pron) คุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุ๋ยเจริญ(name) จุ้ยเจริญ
พนักงานเจ้าหน้าที่(n) Competent Official
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เกียรติศักดิ์ เจริญสุข[เกียรติศักดิ์ เจริญสุข] (n) เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล.เจริญงอกงามในความสุข
เจ็บหัว(jargon) ในภาษาเหนือจะแปลว่า อาการปวดหัว มึนหัว วิงเวียน (ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลที่หัว) เช่น เมื่อฉันคืนนอนน้อยตื่นมาเลยเจ็บหัวมาก แปลว่า เมื่อคืนฉันนอนน้อยตื่นมาเลยเวียนหัว

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ေက်းဇူးတန္ပါတယ္။[เจซูติน บาแด] ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
强将手下无弱兵[เฉียงเจี้ยงโจ่วเซี่ยอู๋รั่วปิง, ˙, ] (phrase) ใต้แม่ทัพหาญปราศทุรพล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ(n) vegetarian food, See also: vegetarian, Syn. มังสวิรัติ, Example: พ่อกับลุงกินเจทุกวันอาทิตย์, Thai Definition: อาหารที่ไม่มีของสดคาวสำหรับญวนหรือจีนที่ถือศีล
เจ(n) mind, See also: thought, Syn. ใจ, Thai Definition: สิ่งที่คิด, Notes: (บาลี)
เจ(v) to be skilled at, See also: be practiced of, be experienced through, be skillful, Syn. ชำนาญ, คุ้น, ชิน, แม่นยำ, Example: ทหารต้องหมั่นซ้อมรบอยู่เนืองๆ เพื่อให้เจนกับพื้นที่
เจ(v) meet, See also: encounter, come across, find, Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น, Example: นักเรียนต้องเจอกับกฎข้อบังคับเข้มงวดมากมายภายในโรงเรียน
เจ๊(n) elder sister, See also: older sister, Syn. พี่สาว, Example: วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน ฉันเลยต้องให้เจ๊ทำกับข้าวให้กิน, Notes: (ปาก)
เจอะ(v) meet, See also: encounter, see, face, Syn. เจอ, พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ, Ant. จาก, Example: เขาถือไฟฉายส่องไปข้างหน้า พอเจอะปลาก็เอามีดฟันที่หัว
เจาะ(v) pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจิ(v) be magnificent, See also: be beautiful, be splendid, Syn. เชิดชู, งาม
เจิ(v) anoint, See also: make auspicious marking, Example: พ่อนิมนต์พระมาเจิมป้ายร้านประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้าน, Thai Definition: เอาแป้งหอมแต้มเป็นจุดๆ ที่หน้าผากหรือสิ่งที่ต้องการให้มีสิริมงคล
เจื(v) mix, See also: mingle, blend, add, adulterate, Syn. ผสม, ปน, ระคน, แทรก, Example: น้ำเสียงคนเล่าเจือความสะเทือนใจไว้ เมื่อฟังแล้วเรารู้สึกสงสาร, Thai Definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจน. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ และผักบางชนิดเช่นกระเทียม กุยช่าย ผักชี, แจ ก็ว่า.
เจ๊น. คำเรียกคนจีน.
เจ๊กตื่นไฟว. ตื่นตกใจและเอะอะโวยวายเกินกว่าเหตุ.
เจ่น. ช้าง.
เจ้น. เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง มีสายสำหรับดีด คล้ายจะเข้, กู่เจิง หรือ โกวเจ็ง ก็เรียก.
เจ๊ก. เลิกล้มกิจการเพราะหมดทุน
เจ๊สิ้นสุด.
เจ๋ว. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ.
เจ็น. จำนวนหกบวกหนึ่ง
เจ็ชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน ๗ ตกในราวเดือนมิถุนายน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
JCL (job control language)เจซีแอล (ภาษาควบคุมงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pagodaเจดีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attitudeเจตคติ, ทัศนคติ, ท่าที [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
willเจตจำนง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will to powerเจตจำนงมุ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general willเจตจำนงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will, generalเจตจำนงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free willเจตจำนงเสรี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, freeเจตจำนงเสรี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will of the stateเจตจำนงแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
เจ้าพนักงานภูษามาลาข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงานพระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
สังฆการีเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]
Attitudeเจตคติ [เศรษฐศาสตร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Gentamicinเจนตามัยซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
jellyเจลลี [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Zhengเจิ้[TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ[jē] (n) EN: vegetarian food
เจ๊[Jek] (n, prop) EN: Chinese  FR: Chinois [m]
เจ[jēk] (n) EN: banana ; cultivated banana
เจ่[jeng] (n) EN: elephant
เจ๋[jeng] (x) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic  FR: fantastique ; remarquable ; excellent
เจ็[jeng] (x) FR: vaincu ; fini
เจ็[jet] (num) EN: seven ; 7  FR: sept ; 7
เจ็ดส่วนเก้า[7/9] (num) EN: 7/9 (seven ninth)  FR: 7/9 (sept neuvièmes)
เจ็ดสิบ[jetsip] (num) EN: seventy ; 70  FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
เจดีย์[jēdī] (n) EN: chedi ; pagoda ; stupa ; tumulus ; mausoleum ; chatiya  FR: pagode [f] ; stupa [m] ; mausolée [m] ; tumulus [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
blather(n, vi, vt) เพ้อเจ้อ, See also: also written as blether
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
AFAIK(phrase, slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase, slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbot(n) เจ้าอาวาส, See also: เจ้าอาราม, เจ้าวัด, Syn. archimandrite
ache(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
administration(n) เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
adulterate(vt) ปลอมปน, See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, Syn. intermix, dilute
aedile(n) เจ้าหน้าที่ปกครอง (ในสมัยโรมัน)
agonize(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish
ailing(adj) เจ็บป่วย, See also: เจ็บออดแอด, เจ็บกระเสาะกระแสะ, ที่มีสุขภาพไม่ดี, Syn. sick, sickly, ill
aim(vi) ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
alloy(vt) เจือปน, Syn. mix, compound
alloy(vt) ผสมโลหะ, See also: เจือโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรีย์
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด,เจ็บ,เจ็บปวด
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clerical officerเจ้าพนักงานธุรการ
Commissioner of Oath(n, phrase) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
CONTRACTEE(n) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
Court Execution Officer(n) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
Court Officerเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
estimator(n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา
galavantเจ้าชู้, Syn. flirt
jetskiเจ็ตสกี
medical staff(n, phrase) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しち, なな, shichi , nana] (n) เจ็
七つ[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ
凄い[すごい, sugoi] (adj, colloq) เจ๋ง, สุดยอด, ว้าว!
市長[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ
新婦[しんぷ, shinpu] (n) เจ้าสาว, Syn. 花嫁, Ant. 新郎, 花婿
新郎[しんろう, shinrou] (n) เจ้าบ่าว, Syn. 花婿, Ant. 新婦, 花嫁
王子[おうじ, ouji] (n) เจ้าชาย
痛い[いたい, itai] (adj) เจ็
飼い主[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์
仏塔[ぶっとう, buttou] เจดีย์,ปรางค์,สถูป
Hidetoe[ぶっとう, Hidetoe] (name) เจ้าชายรูปหล่อแห่ง Pramool board เป็นผู้ที่ yong mavin madpackits ให้ความเกรงกลัว และเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด เกลียดแมนยูเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเป็นแฟนหงส์สุดยอมทีมของโลก
Hidetoe[ฮิเดะโตะ] (name) เจ้าชายแห่งประมูลดอทคอม(บอร์ด Palm) รูปหล่อ บ้านรวย ตระกูลดี เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด, See also: S. ., A. ., R. .
商店主[しょうてんぬし, shoutennushi] เจ้าของร้าน
本人[ほんにん, honnin] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้
また明日[ほんにん, mata ashita] เจอกันพรุ่งนี้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] TH: เจตนาร้าย  EN: ill-will
傷む[いたむ, itamu] TH: เจ็บ  EN: to feel pain
主人[しゅじん, shujin] TH: เจ้าของร้าน  EN: owner
地主[じぬし, jinushi] TH: เจ้าของที่ดิน  EN: landlord
出逢う[であう, deau] TH: เจอ  EN: to encounter
掘る[ほる, horu] TH: เจาะ  EN: to excavate
痛む[いたむ, itamu] TH: เจ็บปวด  EN: to hurt
本意[ほんい, hon'i] TH: เจตนาที่แท้จริง  EN: one's real intent
出会う[であう, deau] TH: เจอโดยบังเอิญ  EN: to encounter
溢れる[あふれる, afureru] TH: เจิ่งนอง  EN: to overflow

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
das(artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
dem(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
dennoch(konj) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
der(artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prince(n, vi, vt, modal, ver) เจ้าชาย
Vollmantelgeschoss {n} [mil.](n) เจาะเกราะ

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: brouillé, brouillée, flou, floue
sept(numéro) เจ็ด, 7
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: un
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: une
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top