ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงียบ ๆ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงียบ ๆ-, *เงียบ ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงียบ ๆว. ไม่มีเสียงเอะอะ เช่น นั่งทำงานเงียบ ๆ, ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบ ๆ
เงียบ ๆนิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง, เช่น เขาเป็นคนเงียบ ๆ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll just go out of his life quietly.ฉันจะเพียงแค่ออกไปจากชีวิต ของเขาอย่างเงียบ ๆ Pinocchio (1940)
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
He went out to bring some coffee, and all the way down the road, he was crying.เขาก็ออกไปอย่างเงียบ ๆ ที่จะ นำกาแฟบาง และทุกทางลงถนนที่เขาจะ ร้องไห้ The Old Man and the Sea (1958)
Look, if you must shout, shout quietly.ดูถ้าคุณต้องตะโกนโห่ร้องอย่างเงียบ ๆ Yellow Submarine (1968)
I said, "Order"!พ่อบอกให้เงียบ ๆ Blazing Saddles (1974)
Now, you just keep your mouth shut, and stay away from reporters.คุณแค่เงียบ ๆ และอยู่ห่าง ๆ พวกนักข่าว Oh, God! (1977)
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly?พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ? I Spit on Your Grave (1978)
We'll follow them, and at the right moment, grab her.เราจะตามเขาไปเงียบ ๆ และพอได้จังหวะ เราก็จะขโมยหุ่นนั่นมา Mannequin (1987)
Just keep quiet and hang on!เงียบ ๆ ไว้เหอะ เกาะแน่น ๆ หล่ะ Akira (1988)
- What?เงียบ ๆไว้ Big (1988)
And I hope you don't mind keeping' quiet while I catch up on my reading.และหวังว่านายจะอยู่เงียบ ๆ ระหว่างที่ฉันอ่านหนังสืออยู่ Cool Runnings (1993)
I will not tell you again to be silent... or you will be removed from the court.ผมจะไม่บอกคุณอีกครั้ง ได้อยู่เงียบ ๆ ... หรือคุณจะถูกลบออก จากศาล In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (v) EN: be quiet ; be silent ; be calm
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adj) FR: tranquille
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently
เงียบ ๆ หน่อย[ngīep ngīep nøi] (interj) EN: hush! ; silence!  FR: silence ! ; chut !

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top