ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงียบ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงียบ-, *เงียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบ(v) be silent, See also: be quiet, be still, Syn. หายเงียบ, เงียบหาย, Ant. ได้ข่าว, Example: นิภาเงียบไปหลายเดือนแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง, Thai Definition: หายไปโดยไม่มีข่าวหรือไม่เป็นข่าวเลย เช่น หมู่นี้นาย ก เงียบไป, นิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เงียบ(v) be quiet, See also: be silent, be calm, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ, Ant. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก, Example: รู้เรื่องนี้แล้วก็เงียบๆ ไปก่อนนะ อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก
เงียบงำ(v) keep silent, See also: stay silent, be speechless, Example: ขืนคุณยังเงียบงำโดยไม่พูดอะไรอย่างนี้ คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้, Thai Definition: ไม่พูดเพราะเก็บเอาไว้
เงียบงัน(v) be silent, See also: be quiet, be still, be speechless, Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ, Ant. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง, Example: บรรดาคนงานเจ็ดแปดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับทอนเงียบงันกันไปเป็นครู่ใหญ่ แล้วจึงเริ่มตื่นตัวอีกครั้ง
เงียบฉี่(adj) absolutely silent, See also: very quiet, no voice, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เราก้าวเข้าไปในบ้านที่เงียบฉี่ปราศจากเสียงใดๆ อย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ไม่มีเสียงใดๆ เลย
เงียบฉี่(v) not say anything, See also: not send information, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: ลูกสาวคนดีของแม่เงียบฉี่มาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าทำงานอะไรอยู่, Thai Definition: ไม่ส่งข่าว, ไม่ได้ข่าวคราว
เงียบสงบ(adj) peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงียบว. ไม่มีเสียง เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่น เหตุการณ์เงียบลงแล้ว
เงียบโดยปริยายหมายความว่า ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ, ไม่แสดงออก เช่น พลังเงียบ.
เงียบก. หายไปโดยไม่มีข่าวคราวหรือไม่เป็นข่าวเลย เช่น หมู่นี้นาย ก เงียบไป.
เงียบว. ไม่มีเสียงเอะอะ เช่น นั่งทำงานเงียบ ๆ, ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบ
เงียบนิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง, เช่น เขาเป็นคนเงียบ ๆ.
เงียบกริบก. เงียบสนิท.
เงียบเชียบก. วังเวง, เงียบไม่มีเสียง.
เงียบเป็นเป่าสากว. ลักษณะที่เงียบสนิท.
เงียบเหงาก. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, อ้างว้าง
เงียบเหงามีคนน้อย, มีคนไปมาหาสู่น้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ[ngīep] (v) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet
เงียบ[ngīep] (x) EN: silence ! ; be quiet !  FR: silence !
เงียบ[ngīep] (adj) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance  FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบ[ngīep-ngīep] (v) EN: be quiet ; be silent ; be calm
เงียบ[ngīep-ngīep] (adj) FR: tranquille
เงียบ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently
เงียบ ๆ หน่อย[ngīep ngīep nøi] (interj) EN: hush! ; silence!  FR: silence ! ; chut !
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: dead silent  FR: silence de mort
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belt up(phrv) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่าส่งเสียงดัง, เบาเสียงหน่อย, หุบปาก, เงียบๆหน่อย, Syn. shut up
button up(phrv) เงียบ (คำสแลง)
clam up(phrv) เงียบ, See also: นิ่งเงียบ, สงบเงียบ, Syn. shut up
dry up(phrv) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, หยุดพูด, Syn. shut up
dead(adj) สงบเงียบ, See also: เงียบเชียบ, สงัด
even(adj) สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady
hush up(phrv) ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
halcyon(adj) เงียบสงบ, See also: สงบสุข, Syn. calm, peaceful, tranquil, Ant. agitated, disturbed, unsettled
hush(adj) เงียบ
hushed(adj) เงียบ, See also: สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm, cool
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร, Syn. boredom, dullness, tedium

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calm(vi) สงบเงียบ,เงียบ
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
hush(vi, vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
languorous(adj) อ่อนแอ,เซื่องซึม,เงียบ,อ่อนเปลี้ย,หงอย,เฉื่อยชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chill out[ชิล เอ้าท์] (phrase, slang) เงียบลง , สงบลง, See also: be quiet, calm down
quietlyเงียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
静か[しずか, shizuka] (adj) เงียบ, เงียบสงบ, Ant. うるさい

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen, Syn. still sein
stumm(adj, adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| เงียบ, ไม่พูดไม่จา, นิ่งเงียบ
Schweigen(n) |das| อาการเงียบ, อาการนิ่งงัน เช่น Sie antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen. เธอตอบหลังจากอาการเงียบครุ่นคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top