ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงอะงะ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงอะงะ-, *เงอะงะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงอะงะ[V] be awkward, See also: be clumsy, Syn. งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, Example: ชายแก่บ้านนอกท่าทางเงอะงะเดินทางมาจากต่างจังหวัด, Thai definition: แสดงอาการเคอะเขินไม่แนบเนียนเพราะหย่อนความชำนาญ เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! Oh, how clumsy of me.โอ้วิธีเงอะงะของฉัน Pinocchio (1940)
Yeah, it's called clumsy. How did you get to be so good anyway?ใช่ เงอะงะงุ่มง่าม คุณทำยังไงถึงได้เล่นเก่งอย่างนี้ Match Point (2005)
You're a lousy artist, but your face is well-drawn.คุณเป็นจิตรกรที่เงอะงะ แต่หน้าตาดีนะ Sad Movie (2005)
Oops. clumsy, clumsy hippos.อุ่ย ซุ่มซ่าม, เงอะงะฮิปโป Balls of Fury (2007)
/So jealous they /don't know what to do. They just start nervously doing the hokey-pokey.พวกเธอก็เลยเงอะงะ เต้นโชกี้ โบกี้ Bedtime Stories (2008)
Could it be that you really didn't see my clumsy confession?มันเป็นคุณจริงๆใช่มั้ยที่ไม่เห็นคสารภาพที่เงอะงะของฉัน Personal Taste (2010)
But he was clumsy.แต่วันนั้นเขาดูเงอะงะ Dog Eat Dog (2010)
*Sloppy underdressed, immature, clumsy,*♪เละ underdressed อ่อนเงอะงะ♪ Tangled (2010)
The Kang Seung Yeon that I know is indeed you disguised as the clumsy secretary, and you have in fact spent much time and effort to get hold of my money, so came as my secretary to seduce me, or something like that.คังซึงยอนที่ฉันได้รู้จักนั้น เธอได้ปลอมตัวเป็นเลขาที่เงอะงะ และในความเป็นจริง เธอใช้เวลามากเกินไปที่จะให้ฉันจ้างเธอไว้ เพื่อที่จะมาเป็นเลขาของฉัน จะเกลี้ยกล่อมฉันหรือทำอะไรที่เธอต้องการ Episode #1.16 (2010)
I described your lovemaking as "aloof, but effective."ฉันบรรยายวิธีร่วมรักของเธอไว้ว่า "เงอะงะ แต่มีประสิทธิภาพ" The Herb Garden Germination (2011)
No fumbling.ไม่มีเงอะงะ School's Out (2012)
And it's a fumble.และเขาดูเงอะงะThanksgiving IV (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fumble[VI] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, Syn. flounder, grope
fumble[VT] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม
gauche[ADJ] เงอะงะ, See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง, Syn. awkward, graceless, clumsy, Ant. graceful
left-handed[ADJ] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
rustic(รัส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชีวิตชนบท,บ้านนอก,ธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เงอะงะ, (หิน) มีผิวหยาบ n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท, See also: rustical adj. rustically adv. rusticalness n. rusticness n., Syn. rural,unrefined ###A. so
rusticity(รัสทิส'ซิที) n. ลักษณะบ้านนอก,ความเป็นคนบ้านนอก,นิสัยบ้านนอก,ชีวิตบ้านนอก,บรรยากาศบ้านนอก,ความประหยัด,ความเงอะงะ,ความหยาบคาย
slob(สลอบ) n. บุคคลอุ้ยอ้าย โง่ เงอะงะ

English-Thai: Nontri Dictionary
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
rustic(adj) ไม่งดงาม,บ้านนอก,เงอะงะ,ธรรมดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top