ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เค้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เค้า-, *เค้า*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เปิ้น(pron) เค้า, เรา (สรรพนามเรียกแทนตัวผู้พูด)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เค้า(n) sign, See also: indication, token, Syn. วี่แวว, สัญญาณ, ลาง, Example: เย็นนี้อย่าออกไปข้างนอกเลย ดูสิเริ่มมีเค้าว่าฝนจะตกอีกแล้ว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นเครื่องกำหนดหมายบอกให้รู้
เค้า(n) outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai Definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้ามูล(n) source, See also: origin, cause, root, Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ, Example: เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
เค้าแมว(n) owl, See also: bird of night, bird of pray, Example: พี่ชายฉันออกเที่ยวป่าเพื่อล่าเค้าแมว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน
เค้าความ(n) gist, See also: content, essence, point, substance, Syn. ใจความ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, ประเด็น, Example: หลังจากที่ได้เจรจากับหัวหน้า ก็พอจะจับเค้าความได้ว่าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งสิ้นเดือนนี้
เค้าหน้า(n) face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
เค้าเดิม(n) trace, See also: trail, vestige, Example: บ้านเรือนในซอยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย, Thai Definition: รูปหรือร่องรอยก่อนหน้านี้
เค้าโครง(n) outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: โครงเรื่องย่อๆ
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
เค้าเงื่อน(n) trace, See also: sign, evidence, vestige, Syn. ร่องรอย, เบาะแส, ปม, Example: ตำรวจได้เค้าเงื่อนของการฆาตกรรมแล้ว, Thai Definition: ร่องรอยที่นำให้สืบสาวเรื่องราวต่อไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เค้าน. สิ่งที่เป็นเครื่องกำหนดหมายบอกให้รู้ เช่น ฝนตั้งเค้า
เค้าสิ่งที่ส่อแสดงให้รู้ได้ว่ามีลักษณะเหมือนสิ่งอื่น เช่น นาย ก มีเค้าหน้าเหมือนนาย ข
เค้าต้นเงื่อน เช่น ต้นเค้า
เค้ารูปหรือรูปความโดยย่อ เช่น เขียนพอให้เห็นเป็นเค้า
เค้าร่องรอย เช่น พอได้เค้า
เค้าเหง้า เช่น โคตรเค้าเหล่ากอ
เค้าข้า. (อนันตวิภาค)
เค้าตัวเงินหรือวัตถุที่ใช้แทนตัวเงิน เช่นเมล็ดมะขามเป็นต้นที่เป็นทุนซึ่งตั้งไว้สำหรับเล่นในบ่อนการพนันบางชนิด, เรียกผู้ถือต้นทุนในการพนัน ว่า ถุงเค้า.
เค้าน. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Strigidae และวงศ์ Tytonidae หัวโต ตาโตอยู่ทางด้านหน้าของหัว มองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน ขนรอบหัวและหน้าพองฟู รูปหน้าคล้ายรูปหัวใจ ขนตามลำตัวนุ่มหนาและเบามีลายเป็นจุด ๆ หรือลายคล้ายเกล็ดปลา หากินในเวลากลางคืน กลางวันหลบพักผ่อนตามต้นไม้ เช่น แสก [ Tyto alba (Scopoli)] เค้ากู่หรือฮูก ( Otus lempiji Pennant) เค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา [ Bubo sumatranas (Raffles)] เค้าป่าสีน้ำตาล ( Strix leptogrammica Temminck) เค้าโมงหรือเค้าแมว [ Glaucidium cuculoides (Vigors)] เค้าเหยี่ยว [ Ninox scutulata (Raffles)], ฮูก ก็เรียก.
เค้าดู ค้าว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gum contour; gingival conlour; gingival contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival conlour; gingival contour; gum contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival contour; gingival conlour; gum contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
schemaเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้า[khao] (n) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent  FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m]
เค้า[khao] (n) EN: clue ; inkling  FR: preuve [v]
เค้า[khao] (n) EN: outline ; plot ; framework
เค้าความ[khao khwām] (n, exp) EN: gist
เค้ามูล[khaomūn] (n) EN: source
เค้าหน้า[khao nā] (n, exp) EN: facial features
เค้าหน้า[khao nā] (n) EN: face  FR: aller de l'avant
เค้าเงื่อน[khao-ngeūoen] (n) EN: trace
เค้าเรื่อง[khao reūang] (n) EN: plot
เค้าแมว[khao maēo] (n, exp) EN: owl

English-Thai: Longdo Dictionary
wood owl(n) นกเค้าป่า
wait for ages[เวท ฟอร์ เอจจ] (vt, slang) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lineament(n) ลักษณะหน้าตาและรูปร่าง, See also: เค้าหน้า, Syn. feature
plot(n) เค้าโครงเรื่อง, See also: โครงเรื่อง, Syn. outline, story
root(n) รากศัพท์, See also: เค้าศัพท์, Syn. etymon, base
silhouette(n) โครงร่าง, See also: เค้าโครง, Syn. profile, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) ,หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
figurationn. การทำเป็นรูปเป็นร่าง,รูปร่าง,เค้าโครง,การอุปมาอุปไมย
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames

English-Thai: Nontri Dictionary
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
germ(n) บ่อเกิด,ชนวน,เชื้อโรค,จุลินทรีย์,เชื้อ,เค้า,หน่อ
hoot(vi) ร้องอย่างเหยียดหยาม,ร้องเหมือนนกเค้าแมว
lineament(n) หน้าตา,เค้าหน้า,โฉมหน้า,รูปร่าง,ส่วน
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
owl(n) นกเค้าแมว,นกฮูก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] TH: เค้าโครง

German-Thai: Longdo Dictionary
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
verraten(vi, vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: die Sache aufklären, A. verheimlichen, still sein, Syn. das Geheimnis sagen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top