ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคลื่อน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลื่อน-, *เคลื่อน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลื่อน(v) move, See also: displace, progress, Syn. เขยื้อน, Ant. หยุด, นิ่ง, Example: การอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้จะทำได้เมื่อหัวอ่านเคลื่อนผ่านจุดข้อมูลแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำไว้แล้ว, Thai Definition: ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อยๆเคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น กระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป
เคลื่อนตัว(v) move, See also: be in movement, Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, Ant. หยุด, จอด, Example: รถค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
เคลื่อนที่(v) move, See also: shift, transfer, remove, Syn. เคลื่อน, เขยื้อน, Ant. อยู่กับที่, Example: ขอทานยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ไม่เคลื่อนที่ไปไหน, Thai Definition: ไม่อยู่กับที่, ไม่ประจำที่ เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่
เคลื่อนไหว(v) move, See also: shift, Syn. เคลื่อน, ขยับเขยื้อน, Ant. หยุดนิ่ง, Example: ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้ว, Thai Definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่
เคลื่อนคลาด(v) deviate, See also: be different, Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง, เบี่ยงเบน, Ant. แม่นยำ, เที่ยงตรง, Example: คำทำนายของเขาเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง, Thai Definition: ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง
เคลื่อนย้าย(v) dislocate, See also: displace, move, relocate, Syn. ย้ายที่, โยกย้าย, เปลี่ยนที่, Ant. อยู่กับที่, Example: อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งใดๆภายในห้องนี้เด็ดขาด, Thai Definition: เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง, ออกจากตำแหน่งเดิม
เคลื่อนย้าย(v) move, See also: shift, transfer, remove, Syn. โยกย้าย, ย้ายที่, Ant. อยู่กับที่, Example: ตู้ติดผนังถาวร ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลื่อน(เคฺลื่อน) ก. ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อย ๆ เคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป.
เคลื่อนคลาดก. ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง, คลาดเคลื่อน ก็ว่า.
เคลื่อนที่ว. ไม่อยู่กับที่, ไม่ประจำที่, เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่.
เคลื่อนไหวก. ขยับ, ไหวตัว, เช่น นอนนิ่ง ๆ อย่าเพิ่งเคลื่อนไหว, ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่, เช่น ราคาหุ้นตัวนี้ไม่เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวแสดงกิริยาหรือปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักศึกษาเคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าต่างประเทศ.
คืบ ๑เคลื่อนอย่างช้า ๆ เช่น งานยังไม่คืบไปไหนเลย.
ตาย ๑เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น มือตาย ตีนตาย
ไถ ๑เคลื่อนไปไถลไป เช่น นั่งไม้ลื่นไถลงมา, ไสไป เช่น ไถรถตัดหญ้าไปรอบสนาม
ผายเคลื่อนจากที่ (คือ ผ้าย)
ยก ๑เคลื่อนไป, พากันไป, เช่น ยกทัพ ยกพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labileเคลื่อนง่าย, ไม่คงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motileเคลื่อนที่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Biaxial Typeเคลื่อนไหวรอบแกน2อัน [การแพทย์]
Bidirectionalเคลื่อนที่ไปในสองทิศทาง [การแพทย์]
Chordotonal Sensillaเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Circulating Poolเคลื่อนที่เป็นอิสระในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน,เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]
Creepเคลื่อน [การแพทย์]
Delocalizedเคลื่อนที่ได้,เคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Descendเคลื่อนต่ำลงมา [การแพทย์]
Fixedเคลื่อนที่ไม่ได้,ติดตรึง,ติดตาย,อยู่กับที่,คงที่,เฉพาะที่,ติดแน่น [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลื่อน[khleūoen] (v) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress  FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เคลื่อน[khleūoen] (adj) EN: dislocated
เคลื่อนคลาด[khleūoenkhlāt] (v) EN: deviate ; be different
เคลื่อนตัว[khleūoen tūa] (v) EN: move ; be in movement  FR: se déplacer
เคลื่อนที่[khleūoenthī] (v, exp) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove  FR: déplacer ; bouger
เคลื่อนที่[khleūoenthī] (adj) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking  FR: mobile ; portable ; itinérant
เคลื่อนย้าย[khleūoen yāi] (v, exp) EN: dislocate ; displace ; move ; relocate
เคลื่อนไหว[khleūoenwai] (v) EN: move ; shift  FR: remuer ; bouger

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, Syn. tidal wave

gurney(n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), Syn. knock-down patient bed
Image:
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, See also: inclined railway, inclined plane, cliff railway, Syn. funicular railway
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
CDMA(abbrev) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้
big data(n) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activate(vt) เคลื่อนพล
adduct(vt) เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
advance(vi) เคลื่อนไปข้างหน้า, Syn. preceed, move on, forge ahead
angle(vi) หักมุม, See also: เคลื่อนที่ทำมุม
arc(vi) เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
arise(vi) ขึ้นสูง, See also: เคลื่อนที่ขึ้น, Syn. ascend
ascend(vt) เคลื่อนที่ไปยัง
barrel(vt) เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
breeze(vi) เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
budge(vt) เคลื่อน, See also: ขยับเขยื้อน, เขยิบ, ถด, ขยับตัว, Syn. move

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flail(vi) เคลื่อนไหวโดยไม่ได้ควบคุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
移行[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย
通過[つうか, tsuuka] (n) เคลื่อนที่ผ่าน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
動く[うごく, ugoku] TH: เคลื่อนที่  EN: to move
ずれる[ずれる, zureru] TH: เคลื่อน  EN: to slip off

German-Thai: Longdo Dictionary
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
ins(präp) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
umziehen(vi) |zog um, ist umgezogen| เคลื่อนย้าย, ย้ายบ้าน เช่น Seit wann bist du umgezogen? นาย(หรือเธอ)ย้ายบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่จ้ะ
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
vor(prep) |+D สถานที่ (เมื่อกริยาไม่ได้บ่งอาการเคลื่อนไหว)| ข้างหน้า, หน้า เช่น Wir treffen uns vor dem Kino. พวกเราเจอกันที่หน้าโรงหนังนะ
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
stoßen(vi) |stößt, stieß, ist gestoßen, + an/gegen jmdn./etw.| เดินหรือเคลื่อนไหวไปชนคนหรือสิ่งของอย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น Ich bin gegen ihm im Gang gestoßen. ฉันเดินชนเขาอย่างจังตรงทางเดิน

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top