ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องประดับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องประดับ-, *เครื่องประดับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องประดับน. เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น.
เกี้ยว ๑เครื่องประดับที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เกี้ยวลอมพอก เกี้ยวชฎา
เข็ม ๑เครื่องประดับสำหรับกลัดเป็นเครื่องหมาย เช่น เข็มข้าหลวงเดิม
เปศัส, เปศัส-เครื่องประดับ
สร้อย ๑เครื่องประดับที่ทำเป็นเส้น เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ, สายสร้อย ก็เรียก.
เสมา ๑เครื่องประดับหรือเครื่องรางสำหรับห้อยคอ มีรูปร่างอย่างใบเสมา.
อินทรธนูเครื่องประดับบ่าอย่างหนึ่งเพื่อแสดงยศเป็นต้น
อุรัจฉทะ, อุรัจฉัทเครื่องประดับอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acroteria; acroterionเครื่องประดับมุมจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acroterion; acroteriaเครื่องประดับมุมจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costume jewelryเครื่องประดับแฟชั่น [TU Subject Heading]
Gold jewelryเครื่องประดับทอง [TU Subject Heading]
Head-gearเครื่องประดับศีรษะ [TU Subject Heading]
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Silver jewelryเครื่องประดับเงิน [TU Subject Heading]
Jewelleriesเครื่องประดับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh. I transformed him into an ornament.ข้าเปลี่ยนร่างเขา ให้เป็นเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
- He's turned into an ornament.- เขากลายเป็นเครื่องประดับแล้ว Return to Oz (1985)
An ornament. A knickknack.เครื่องประดับ ของชิ้นเล็กๆ Return to Oz (1985)
Don't talk that way, Jack. We won't become ornaments.อย่าพูดแบบนั้นสิ แจ็ค เราจะไม่กลายเป็นเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
- You were a green ornament.- เธอเป็นเครื่องประดับสีเขียว Return to Oz (1985)
Maybe people from Oz turn into green ornaments.บางทีคนที่มาจากออส จะกลายเป้นเครื่องประดับสีเขียว Return to Oz (1985)
Look for green ornaments, quick.หาเครื่องประดับสีเขียว เร็วเข้า Return to Oz (1985)
Oh. That must've come from the ornament collection.น่าจะมาจาก เครื่องประดับพวกนั้นนะ Return to Oz (1985)
Ain't got no real estate or jewelry or gold mines to hang me upไม่ต้องมีที่อยู่ หรือเครื่องประดับ ไม่มีทอง แร่มาผูกมันฉัน Labyrinth (1986)
Help! Get her jewelry.ได้รับเครื่องประดับของเธอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessory[N] เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
bauble[N] เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ราคาถูก, Syn. trinket
bric-a-brac[N] เครื่องประดับราคาถูก
decoration[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
embellishment[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament
epaulet[N] เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร, See also: อินทรธนู
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร
frippery[N] เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, Syn. finery
garnish[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
gaud[N] เครื่องประดับหรูหราแต่ราคาถูก, Syn. gaudery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amethyst(แอม' มิธิสท) n. แร่ quartz สีม่วงใช้เป็นเครื่องประดับ, สีย้อมสีม่วง adj. ประกอบด้วย amethyst, -amethystine adj.
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ,ตกแต่ง, Syn. adornment
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ
parure(พะเรียว') n. ชุดเครื่องประดับ,ชุดเพชรพลอย
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
trappings(แทรพ'พิงซ) n. เครื่องประดับ,สิ่งประดับ,เครื่องประดับยศ,เครื่องประดับม้าบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
bijou(n) เพชรพลอย,เครื่องประดับ
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
finery(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accessory (n) เครื่องประดับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top