ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องดื่ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องดื่ม-, *เครื่องดื่ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(n, phrase) English for Food and Beverage Services

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดื่ม(n) beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count Unit: ชนิด, ประเภท
เครื่องดื่มชูกำลัง(n) energy drink
เครื่องดื่มให้พลังงาน(n) energy drink, See also: energy-boosting drink, stimulative drink, Example: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า
เครื่องดื่มให้พลังงาน(n) energy drink, See also: energy-boosting drink, stimulative drink, Example: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า
เครื่องดื่มให้พลังงาน(n) energy drink, See also: energy-boosting drink, stimulative drink, Example: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องดื่มน. น้ำหรือของเหลวชนิดต่าง ๆ ที่บริโภคโดยวิธีดื่มเพื่อดับกระหายหรือบำรุงกำลังเป็นต้น เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้คั้น กาแฟ เบียร์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcoholic beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Beveragesเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Cola drinksเครื่องดื่มโคลา [TU Subject Heading]
Energy drinksเครื่องดื่มชูกำลัง [TU Subject Heading]
Soft drinksเครื่องดื่มชนิดอ่อน [TU Subject Heading]
Alcoholic Beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Alcoholics Anonymousเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า [การแพทย์]
Beveragesเครื่องดื่ม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
เครื่องดื่มชูกำลัง[khreūangdeūm chū kamlang] (n, exp) EN: energy drink  FR: boisson énergisante [f]
เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล[khreūangdeūm prātsajāk nāmtān] (n, exp) EN: sugar-free drink  FR: boisson sans sucre [f]
เครื่องดื่มให้พลังงาน[khreūangdeūm hai phalang-nagn] (n, exp) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink  FR: boisson énergisante [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar., See also: เหล้า, Syn. whisky

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ale(n) เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
beverage(n) เครื่องดื่ม, Syn. refreshment, drink
booze(n) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. liquor, alcohol
bracer(n) เครื่องดื่มที่กระตุ้น, See also: ยาบำรุงกำลัง, Syn. pick-me-up
cocktail(n) เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้, See also: ค็อกเทล
cocoa(n) เครื่องดื่มโกโก้, Syn. chocolate, hot chocolate
cola(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีรสหวาน
crush(n) เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
drink(n) เครื่องดื่ม, See also: การดื่มเหล้า, การบริการเครื่องดื่ม, Syn. beverage, brew, liquor
drinkable(n) เครื่องดื่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire, craving, relish, liking, Ant. aversion, distaste
audle(คอ'เดิล) n. เครื่องดื่มร้อนหรืออุ่น
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bartend(บาร์'เทนดฺ) {bartended,bartending,bartends} vi. ทำหน้าที่รับใช้ในบาร์,ทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์, See also: bartender n.
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้

English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม
cafe(n) โรงขายอาหาร,ร้านเครื่องดื่ม,ร้านกาแฟ,คาเฟ่
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
potation(n) สุรา,เหล้า,เครื่องดื่ม
refection(n) เครื่องดื่ม,อาหารว่าง
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม
tapster(n) คนประจำโต๊ะขายเครื่องดื่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mimosa(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top