ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่อง

   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่อง-, *เครื่อง*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sphygmomanometerเครื่องวัดความดันของโลหิต
ventilator (n ) เครื่องช่วยหายใจ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รถเครื่อง (jargon ) ในภาษาเหนือแปลว่า รถมอเตอร์ไซค์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน (n phrase ) Office Equipment Usage
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n uniq ) water purifier
เครื่องนุ่งห่ม (n ) aparel
เครื่องสูง (n ) regalia
เครื่องเซ่น (n ) offering

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องดูดฝุ่น (n ) เครื่องดูดฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
เครื่อง[N] thing, See also: article, matter, Syn. สิ่ง, สิ่งของ
เครื่อง[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count unit: เครื่อง
เครื่องกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่องบน[N] oblation, See also: offering, sacrifice, Syn. เครื่องบูชา, เครื่องเซ่น, ของเซ่น, ของไหว้, Count unit: ชุด, ที่
เครื่องบน[N] roof timbers of a house, Example: เขาจำลองหลังคาหรือเครื่องบนของปราสาทเขมรในสมัยหลังให้เราดู, Thai definition: ตัวไม้ที่เป็นส่วนของหลังคา เช่น ขื่อ จันทัน แป กลอน เป็นต้น
เครื่องยศ[N] insignia of rank, See also: rank decoration, Example: เขาไม่ชอบสวมเครื่องยศเหรียญตราที่เขาได้, Count unit: ชิ้น, ชุด, สำรับ, อย่าง, Thai definition: เครื่องประดับหรือแต่งกายตามบรรดาศักดิ์
เครื่องสด[N] decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องใน[N] entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น
เครื่องกิน[N] food, See also: foodstuff, edibles, eatables, Syn. อาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่อง(เคฺรื่อง) น. สิ่ง, สิ่งของ, สิ่งสำหรับประกอบกันหรือเป็นพวกเดียวกัน เช่น เครื่องนอน เครื่องปูลาดอาสนะ, สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ เช่น เครื่องรถ เครื่องเรือน เครื่องไฟฟ้า, ของที่เข้าสำรับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เครื่องแป้ง หมายถึงของที่เข้าสำรับกับแป้งเครื่องสำอาง, ของใช้ของกินสำหรับเจ้านาย เช่น เครื่องทรง เครื่องเสวย.
เครื่องกลน. เครื่องมือที่ประกอบด้วยส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ สามารถปรับเปลี่ยนและส่งถ่ายพลังงานกลไปยังจุดอื่นในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น รอก คาน ลิ่ม.
เครื่องกัณฑ์น. สิ่งของหรือไทยธรรมสำหรับถวายพระภิกษุสามเณรผู้แสดงพระธรรมเทศนา, กัณฑ์เทศน์ ก็ว่า.
เครื่องกำมะลอน. ของลงรักแบบญี่ปุ่นและจีน เช่นหีบโอ กระบะ.
เครื่องกินน. เครื่องสำหรับใส่ของกินเช่นเชี่ยนหมาก
เครื่องกินของขบเคี้ยว.
เครื่องครัวน. เครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร.
เครื่องควบแน่นน. เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง
เครื่องควบแน่นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, มักเรียกทับศัพท์ว่า คอนเดนเซอร์.
เครื่องคาดน. เครื่องรางบางชนิด เช่น ตะกรุด ลูกสะกด ปลัดขิก ใช้ร้อยเชือกสำหรับคาดเอว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engineเครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic wave filterเครื่องกรองคลื่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter separatorเครื่องกรองและแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone chinaเครื่องกระเบื้องกระดูก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
image scannerเครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Microfilm readerเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printerเครื่องพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Scannerเครื่องสแกนเนอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ฉากบังเพลิงเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ ติดไว้กับเสาเมรุมาศทั้ง ๔ ด้าน เมื่อใช้งานจะดึงหรือยกมาปิดไว้ ใช้สำหรับศพชั้นโกศเท่านั้น

ฉากบังเพลิง

เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]

Genetic markersเครื่องหมายพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, or an airplane.ใช่ หรือเครื่องบิน 0-8-4 (2013)
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have a drink!มีเครื่องดื่ม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน The Great Dictator (1940)
Don't you remember? We got away in my plane.คุณจำอะไรไม่ได้เลยหรอ เราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นด้วยกัน The Great Dictator (1940)
Plane?เครื่องบินอะไร The Great Dictator (1940)
Then we crashed.แล้วเครื่องเราก็ตก The Great Dictator (1940)
- My planes!- เครื่องบินรบของฉัน The Great Dictator (1940)
Now passing, Hynkel's flying division number 34.เครื่องบินรบเฮนเคิล จำนวน 34 ลำ The Great Dictator (1940)
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี The Great Dictator (1940)
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang krøng) EN: filter ; strainer ; screen   FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
เครื่องกรองถ่าน[n. exp.] (khreūang krøng thān) EN: carbon filter   FR: filtre à charbon [m]
เครื่องกรองทราย[n. exp.] (khreūang krøng sāi) EN: sand filter   
เครื่องกรองน้ำ[n. exp.] (khreūang krøng nām) EN: water filter   FR: filtre à eau [m]
เครื่องกรองน้ำมัน[n. exp.] (khreūang krøng nāmman) EN: oil filter   FR: filtre à huile [m]
เครื่องกรองอากาศ[n. exp.] (khreūang krøng ākāt) EN: air filter   FR: filtre à air [m]
เครื่องกระตุ้นหัวใจ[n. exp.] (khreūang kratun hūajai) EN: stimulant for the heart   FR: stimulateur cardiaque [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
mechanic(n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, S. mechanical engineer
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abutment[N] เครื่องรับน้ำหนัก, See also: เครื่องค้ำ, เครื่องยัน
accent[N] เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent mark[N] เครื่องหมายเน้น
accessory[N] เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
acoustic[N] เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
adder[N] เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine
adding machine[N] เครื่องบวกเลข, Syn. adder
aerator[N] เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
aerodyne[N] เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ
aerometer[N] เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรีย์
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aeroplane(n) เครื่องบิน
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accessory (n) เครื่องประดับ
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
buffer (n ) เครื่องเจีย
casure[เเคเชอะ] (n ) เครื่องเคาะจังหวะ
chinawareเครื่องลายคราม
computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง
deareatorเครื่องแยกอากาศออกจากน้ำป้อน Boiler
deck (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トースター[とーすたー, to-suta-] (n) เครื่องปิ้งขนมปัง
冷房[れいぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), See also: A. 暖房,
化粧[けしょう, keshou] (n) เครื่องสำอาง, เครื่องแต่งหน้า
文具[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
暖房[だんぼう, danbou] (n) เครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความอุ่น, ฮีทเตอร์, See also: A. 冷房,
機械[きかい, kikai] (n) เครื่องจักร
秤量機[ひょうりょうき, hyouryouki] (n) เครื่องชั่งน้ำหนัก (สำหรับชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เป็นต้น)
缶詰[かんづめ, kandume] (n) เครื่องกระป๋อง, อาหารกระป๋อง, See also: R. 栓抜き
自動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) เครื่องบิน, See also: 飛行機

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
缶詰め[かんづめ, kanzume] (n) เครื่องกระป๋อง,อาหารกระป๋อง
メーザー[me^za^] (n) เครื่องขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ microwave
投影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
発電機[はつでんき, hatsudenki] (n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
陶器[とうき, touki] (n) เครื่องปั้นดินเผา
順送[じゅんそう, junsou] (n) เครื่องProgressive Press
培養器[ばいようき, baiyouki] (n) เครื่องอบ เครื่องฟักไข่ เครื่องเพาะเชื้อ
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม
airplane[airplane] (n ) เครื่องบิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
家電[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics
機関[きかん, kikan] Thai: เครื่องกล
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไฟฟ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไฟปิดอยู่
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| ทำงาน (เช่น เครื่องจักร), See also: fuktionieren
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
Rechner(n) |der, pl. Rechner| เครื่องคำนวณ, คอมพิวเตอร์, See also: der Computer

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top