ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข็ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข็ม-, *เข็ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ม(n) needle, Syn. เข็มเย็บผ้า, Example: ระวังโดนเข็มที่แม่กลัดคาไว้ที่ผ้านะ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เหล็กแหลมใช้เย็บหรือกลัดสิ่งของ
เข็ม(n) Rauvolfia serpentine, Syn. ต้นเข็ม, ดอกเข็ม, Example: เข็มต้นนี้ออกดอกดกมาก สงสัยคนปลูกคงรดน้ำให้ปุ๋ยทุกวัน, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Ixora วงศ์ Rubiaceae ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี 4 กลีบ สีต่างๆ เช่น เข็มพวงขาว มีดอกขาว กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้, เข็มเศรษฐี มีดอกแดงออกเป็นช่อใหญ่
เข็ม(n) Wrestling Half-Beak, See also: Dermogenus pusillus, Syn. ปลาเข็ม, ปลากระทุงเหว, Example: พี่ชี้ให้ดูปลาเข็มที่ว่ายอยู่เป็นฝูงบนผิวน้ำ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป
เข็มขัด(n) belt, See also: girdle, Syn. สายรัดเอว, Example: ในยุคนี้ทองกำลังแพงใครมีเข็มขัดทองหรือสร้อยทองเส้นโตๆ แสดงว่าเป็นคนมีฐานะดี, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เครื่องคาดเอวชนิดหนึ่ง ทำจากวัสดุต่างๆ กัน เช่น เงิน ทอง หนัง เป็นต้น
เข็มทิศ(n) compass, Example: พวกเขารู้จักเกาะทุกเกาะในแถบนี้จึงสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีเข็มทิศช่วย, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชื่อเครื่องชี้บอกทิศ มีเข็มเป็นแม่เหล็กซึ่งปลายข้างหนึ่งชี้ไปทางเหนือเสมอ
เข็มปัก(n) needle, Example: สมศรีต้องไปซื้อเข็มปักอันใหม่สำหรับทำงานฝีมือในวันพรุ่งนี้, Count Unit: เล่ม, อัน, Thai Definition: เข็มที่เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดเข้าไปแล้วทิ่มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
เข็มยาว(n) minute hand, Ant. เข็มสั้น
เข็มกลัด(n) brooch, See also: clasp, pin, Syn. เข็มติดเสื้อ, เข็มซ่อนปลาย, Example: เข็มกลัดอันนี้เข้ากับชุดผ้าไหมที่ตัดมาใหม่มากๆ, Count Unit: อัน, ตัว, Thai Definition: เข็มสำหรับกลัดผ้า ซ่อนปลายแหลมไว้ด้านหลัง
เข็มควัก(n) crochet hook, See also: crochet needle, Syn. เข็มถักโครเชต์, Example: นันท์หาเข็มควักเบอร์ใหญ่ไม่เจอ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เข็มปลายงอเป็นเงี่ยง
เข็มนาที(n) minute hand

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้มว. แรงกล้า เช่น รสเข้ม เหล้าเข้ม
เข้มแก่, จัด, (มักใช้แก่สีและรส) เช่น สีเข้ม.
เข็มน. เหล็กแหลมใช้เย็บผ้าเป็นต้นหรือกลัดสิ่งของ, ของอื่น ๆ ที่มีรูปร่างคล้ายเข็ม เช่น เข็มนาฬิกา เข็มฉีดยา
เข็มไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, เสาเข็ม ก็ว่า
เข็มเครื่องประดับสำหรับกลัดเป็นเครื่องหมาย เช่น เข็มข้าหลวงเดิม
เข็มโดยปริยายหมายความว่า จุดมุ่งหมาย เช่น ตั้งเข็มชีวิต.
เข็มน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล I xoraวงศ์ Rubiaceae ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลีบ สีต่าง ๆ เช่น เข็มพวงขาว (I . finlaysoniana Wall. ex G. Don) ดอกสีขาว กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้, เข็มเศรษฐี (I . congesta Roxb.) ดอกสีแดง ออกเป็นช่อใหญ่.
เข็มน. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus van Hasselt ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ขนาดยาวได้ถึง ๘ เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวนํ้าในแหล่งนํ้านิ่งทั่วไป.
เข็มดู กระทุงเหว.
เข็มกลัดน. เครื่องประดับสำหรับกลัดสไบและเสื้อเป็นต้น, เข็มซ่อนปลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trussเข็มขัดกันไส้เลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lap strap; lap beltเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
échoppeเข็มจารปลายตัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
float needle; needle valveเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
needle valve; float needleเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vicat needleเข็มไวแคต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belts, Safetyเข็มขัดรัดตัวให้ติดกับรถ [การแพทย์]
Cuff Suspensionเข็มขัดสำหรับดึงขาเทียม [การแพทย์]
Ivory pointเข็มงาช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Insect Pinsเข็มหมุดปักแมลง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ม[khem] (n) EN: needle ; pin  FR: aiguille [f]
เข็ม[khem] (n) EN: badge ; insignia  FR: badge [m]
เข็ม[khem] (n) EN: Rauvolfia serpentine
เข็ม[khem] (n) EN: Wrestling Half-Beak
เข้ม[khem] (adj) EN: dark ; deep  FR: foncé ; sombre
เข้ม[khem] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated  FR: fort ; intense ; vif ; prononcé
เข็มกลัด[khemklat] (n) EN: brooch ; clasp ; pin  FR: épingle de sûreté [f]
เข็มกลัดผม[khemklat phom] (n, exp) FR: épingle à cheveux [f]
เข็มกลัดเสื้อ[khemklat seūa] (n, exp) FR: broche [f]
เข็มกุดั่น[khem kudan] (n, exp) EN: Spanish bayonet

English-Thai: Longdo Dictionary
safety pin[เซฟตี้ พิน] (n) เข็มกลัดซ่อนปลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badge(n) เข็ม, See also: เครื่องหมาย, Syn. token, emblem
belt(n) เข็มขัด, See also: สายคาดเอว
brooch(n) เข็มกลัด, Syn. pin
hand(n) เข็มนาฬิกา
hype(n) เข็มฉีดยา (แสลง)
life belt(n) สายชูชีพ, See also: เข็มขัดชูชีพ
magnetic compass(n) เข็มทิศ, Syn. compass
magnetic needle(n) เข็มทิศ
minute hand(n) เข็มนาที
needle(n) เข็ม, See also: เข็มฉีดยา, เข็มเย็บผ้า, Syn. barb, spike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
acupuncture(n) การฝังเข็ม
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
axle(n) เพลา,แกน,อักษะ,เข็ม,หมุด
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
belt(vt) รัดเข็มขัด
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
brooch(n) เข็มกลัด
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckle(vt) งอ,โค้ง,คาด(พุง),ผูก(อาน),ติด(กระดุม),รัด(เข็มขัด)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lynchpin(n, slang) เข็มหรือแกนที่ยึดไว้ไม่ให้หลุด ไพ่ใบสุดท้าย หรือ สิ่งสำคัญที่ทำให้หลักคงอยู่ได้
thumbtack(n) เข็มหมุดสำหรับตำกระดาษบนกระดานม หมุดติดกระดาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Nadel(n) |die, pl. Nadeln| เข็ม
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top