ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขิน

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขิน-, *เขิน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตื้นเขิน (n ) shoal river
ลำนำตื้นเขิน (n ) shoal river

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขิน[V] be shallow, See also: be high and dry, Syn. ตื้นเขิน, Example: ที่ตรงนี้มันเขินขึ้นมาท้องเรือของเราก็เลยติด, Thai definition: ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น)
เขิน[V] shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
เขิน[V] be shallow (because of silt and sediment), See also: high and dry, Syn. ตื้นเขิน, Example: ที่ตรงนี้มันเขินขึ้นมา ท้องเรือของเราก็เลยติด, Thai definition: ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขินน. ชื่อคนไทใหญ่เผ่าหนึ่ง ส่วนมากอยู่ในแคว้นฉาน ประเทศพม่า
เขินเครื่องสานที่ทำจากผิวไม้ไผ่ซึ่งนำมาเรียดแล้วทำเป็นโครง ฉาบด้วยรักสมุกหรือรักชาดเพื่อกันน้ำรั่วซึม ไทยได้รับวิธีการทำมาจากไทเขินซึ่งอยู่ในยูนนานตอนใต้ จึงเรียกว่า เครื่องเขิน.
เขินว. ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่นํ้า ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น), มักใช้ว่า ตื้นเขิน เช่น แม่นํ้าตื้นเขิน
เขินสั้นหรือสูงเกินไปจนดูขัดตา เช่น นุ่งผ้าเขิน.
เขิน ๓, เขินว. วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอาย
เขิน ๓, เขินเข้ากันไม่สนิท เช่น ข้อความตอนนี้ฟังเขิน ๆ อยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss is a heroine of our time, don't feel embarrassed or shy.แม่นางเป็นวีรสตรีแห่งยุค อย่าได้เขินอายไปเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not a criminal.คราวหน้าลูกจะได้ไม่เก้อเขินไงล่ะ Hero (1992)
Now I know my own strength, and I shall never again be embarrassed by his coming.ตอนนี้ฉันรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแล้ว และฉันไม่ควรจะเขินอายอีกถ้าเขามา Episode #1.6 (1995)
I believe you are blushing, Mr. Big Artiste.เขินจนหน้าแดงเลยคุณจิตรกรใหญ่ Titanic (1997)
I can't imagine Monsieur Monet blushing.มองซิเออร์โมเน่ต์ ไม่เคยเขินนะ Titanic (1997)
Come on, first years, don't be shy. Come on now, hurry up.เข้ามาเลยปีหนึ่ง ไม่ต้องเขิน รีบร้อนหน่อย เร็วเข้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You know what? I'll turn around. I won't look.เขินเหรอ ฉันหันหลังให้ ไม่มองก็ได้ The Day After Tomorrow (2004)
Are you nervous?เขินเหรอ Eating Out (2004)
I don't know. I guess it's kinda fucked up.ผมไม่รู้ ผมเขินมั้ง Eating Out (2004)
I'm embarrassed. Uh...ฉันเขินจังเลย อํ่า... Pilot (2004)
I teach people who have never held a racket before. - I'm so bad.ไม่ต้องเขินครับ ผมจะสอนตั้งแต่ เริ่มจับไม้แรคเค็ทเลย Match Point (2005)
-I'm a cure for lesbianism. -No, you're a deeply shallow man.ฉันรักษาหายโว้ย โรคเนี้ย ใครว่า แกมันพวกตื้นเขินตะหาก Imagine Me & You (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand)   FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
เขิน[v.] (khoēn) EN: be shallow ; be high and dry   
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed   FR: timide ; embarassé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blush[VI] อาการหน้าแดงเพราะเขินอาย, See also: เขินอาย, ละอาย, Syn. flush
feel cheap[PHRV] อาย, See also: เขินอาย, กระดากใจ
flush up[PHRV] เขินจนหน้าแดง, See also: อายจนหน้าแดง, Syn. colour up, flame up
red in the face[IDM] อาย, See also: เขินอาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
pudency(พิว'เดินซี) n. ความขวยเขิน,ความอายเหนียม

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
coy(adj) กระดากอาย,ขวยเขิน,อาย
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
lacquer(n) เครื่องเคลือบ,เครื่องเขิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top