ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขตเลือกตั้ง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขตเลือกตั้ง-, *เขตเลือกตั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตเลือกตั้ง[N] electorate, Example: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา, Count unit: เขต, Thai definition: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขตเลือกตั้งน. ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตสำหรับจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติหรือผู้บริหารท้องถิ่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constituencyเขตเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituencyเขตเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wardเขตเลือกตั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single-member districtเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้คนเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district, single-memberเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้คนเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multimember districtเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้หลายคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
borough, rottenเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rotten boroughเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [ดู gerrymander ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
borough, pocketเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nebraska's one of the nation's highest per capita state ward populations.นาบราสก้าเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากร ในเขตเลือกตั้งสูงสุดเมืองหนึ่ง Safe Haven (2010)
Alert your constituents.แจ้งประชนในเขตเลือกตั้งของคุณ We'll Meet Again (2012)
You had mentioned you wanted to discuss some of the redistricting bylaws.คุณบอกว่า คุณอยากให้อภิปรายเกี่ยวกับ การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามกฎหมาย Makeover (2012)
It's your family.เขตเลือกตั้งไม่ใช่เขต American Hustle (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electorate[N] ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ, See also: เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ward[N] เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
constituency(คันสทิช'ชุเอินซี) n. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหนึ่ง,เขตเลือกตั้ง
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา

English-Thai: Nontri Dictionary
borough(n) เขตเลือกตั้ง
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top