ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เก๊

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก๊-, *เก๊*
Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
เล่เก๊เก, เกเร, โกง (บ้างเรียก แล่แก๊)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เก๊กหล่อ(vt) Strike a pose (for a photo) ; pose handsomely or pretentiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๊(adj) fake, See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus, Syn. ปลอม, เทียม, Ant. จริง, แท้, Example: ของเก๊ย่อมจะปรากฏว่าเป็นของเก๊ แม้จะเป็นเวลานานก็ตาม, Thai Definition: ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้, Notes: (จีน)
เก๊(v) put on airs, See also: be pretentious, be stuck-up, Syn. วางท่า, วางมาด, Example: นักร้องวงนี้เก็กทุกคน ไม่รู้ว่าจะเก็กทำไม หล่อก็ไม่หล่อ ร้องเพลงก็ไม่เพราะ, Notes: (จีน), (ปาก)
เก๊กซิม(v) worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว, Ant. ดีใจ, สบายใจ, Example: เมื่อเตี่ยทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เตี่ยรู้สึกเก๊กซิมมากที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดี
เก๊กหน้า(v) be pretentious, See also: be ostentatious, Example: ใบหน้าเขาดูเคร่งขรึม ขมวดคิ้วเล็กน้อย บวกกับเก๊กหน้าให้มันยุ่งๆ, Thai Definition: ตีหน้าขรึม, ทำหน้าขรึม, ทำหน้าตาย, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก่ว. เข้าที เช่น ว่าไม่เป็นเก่ คือ ว่าไม่เข้าที.
เก๊ว. ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้.
เก๋ว. งามเข้าที.
เก๊ก. วางท่า
เก๊ขับไล่.
เก๊กหน้าก. ตีหน้าขรึมหรือทำหน้าตายเป็นต้น.
เก๊กฮวยน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Chrysanthemum วงศ์ Compositae ได้แก่ ชนิด C. indicum L. ดอกเล็ก สีเหลือง กลิ่นหอม, เบญจมาศสวน ก็เรียก, และชนิด C. morifolium Ramat. พันธุ์ดอกเล็ก สีขาว กลิ่นหอม, เบญจมาศหนู ก็เรียก, ทั้ง ๒ ชนิดใช้ดอกตากแห้งชงหรือต้มกับนํ้าตาล ใช้ดื่มแก้กระหาย.
เก้กัง, เก้ ๆ กัง ๆว. ขวาง ๆ รี ๆ, กีดเกะกะ, (ใช้แก่กริยายืนและเดิน).
เก็งก. กะ, คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ, เช่น เก็งหมัด เก็งข้อสอบ.
เก่งว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคำนวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็นเช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
เก๊[kek] (v) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up
เก๊กชงค์[kekchong] (v) EN: ?  FR: ?
เก๊กซิม[keksim] (v) EN: worry ; be anxious
เก๊กหน้า[kek nā] (v, exp) EN: be pretentious; be ostentatious
เก๊กหล่อ[keklø] (v) EN: ?  FR: ?
เก๊กฮวย[døk kekhūay] (n) EN: Chrysanthemum
เก๊กฮวย[kekhūay] (n) EN: Chrysanthemum indicum
เก๊กแมน[kekmaēn] (v) EN: ?  FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gout(n) โรคข้อต่ออักเสบ, See also: เก๊าท์, Syn. arthritis
pretentious(adj) ที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญ, See also: เก๊ก, ซึ่งโอ้อวด, Syn. gaudy, ostentatious
sham(adj) ปลอม, See also: เก๊, เทียม, Syn. misleading, untrue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" record

English-Thai: Nontri Dictionary
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
gouty(n) เป็นโรคปวดตามข้อ,เป็นโรคไขข้อ,เป็นโรคเก๊าท์
parody(n) เรื่องล้อ,การเขียนล้อ,ของเก๊,ของกำมะลอ
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
sham(adj) เทียม,หลอก,เก๊,เสแสร้ง,ปลอมแปลง
spurious(adj) เทียม,ปลอม,เก๊,หลอกลวง,มารยา
till(n) ลิ้นชัก,เก๊
tinsel(n) เครื่องประดับ,ของไม่มีค่า,ของเก๊

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top