ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกี่ยว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยว-, *เกี่ยว*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tumoricidal(adj) เกี่ยวกับการทำลายเซลล์มะเร็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยว(v) hook, See also: seize, catch, fasten, hitch, clasp, Syn. จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว, Example: มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา, Thai Definition: เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้
เกี่ยว(v) connect, See also: relate, involve, link, deal with, Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง, Example: วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียข่าวสารความเห็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, Thai Definition: เนื่องกัน
เกี่ยว(v) reap, See also: harvest, mow, cut down, Syn. เก็บเกี่ยว, Example: ชาวชนบทที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ จะต้องกลับบ้านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปเกี่ยวข้าวในหน้านา, Thai Definition: ตัดด้วยเคียวหรือของมีคม
เกี่ยวกับ(prep) about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai Definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง
เกี่ยวกับ(v) concern, See also: involve, relate, connect, Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว, Example: การปราศรัยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนทั้งนั้น, Thai Definition: ข้องอยู่
เกี่ยวดอง(v) relate, See also: link, associate, involve, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง, Example: คนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้อง และเกี่ยวดองเป็นที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นแขก, Thai Definition: นับเป็นญาติ
เกี่ยวพัน(v) concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai Definition: ติดเนื่องกัน
เกี่ยวโยง(v) affect, See also: connect, involve, link, relate to, Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง, Example: การปฏิบัติงานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้นไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใดย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน, Thai Definition: ต่อเนื่องไปถึง
เกี่ยวก้อย(v) hook each other's little finger, See also: be hand in hand, Example: เมื่อยามควงคู่ไปกับคู่รักก็อยากจะเกี่ยวก้อย เดินเล่น ไปทุกที่ที่เขาอยากไป, Thai Definition: เอานิ้วก้อยคล้องกัน
เกี่ยวข้อง(v) relate, See also: concern, involve, connect, deal, link, Syn. เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน, Example: ปัจจุบันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท์จนเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี่ยวก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า
เกี่ยวอาการที่สิ่งแหลมคมขูดขีด สะกิด เป็นต้น เช่น หนามเกี่ยว ตะปูเกี่ยว, ตัดด้วยเคียว เช่น เกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า เกี่ยวแฝก
เกี่ยวโดยปริยายหมายความว่า เนื่อง เช่น เกี่ยวด้วยเรื่องนี้.
เกี๊ยวน. ของกินชนิดหนึ่งใช้แผ่นแป้งสาลีตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ห่อหมูสับเป็นต้น.
เกี้ยว ๑น. เครื่องประดับลักษณะเป็นวงคล้ายพวงมาลัย สำหรับสวมจุก, ราชาศัพท์ว่า พระเกี้ยว
เกี้ยว ๑เครื่องประดับที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เกี้ยวลอมพอก เกี้ยวชฎา
เกี้ยว ๑ผ้าคาดเอวสำหรับขุนนาง เรียกว่า ผ้าเกี้ยว เช่น เกี้ยวลาย คือผ้าคาดเอวที่มีลาย (บางทีเข้าใจกันว่าเป็นผ้านุ่งอย่างหนึ่ง).
เกี้ยว ๑ก. รัด, พันแน่น, ติดแน่น, เช่น เพราะประพฤติมันเกี้ยว เกี่ยงร้ายแกมดี (โลกนิติ)
เกี้ยว ๑พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา.
เกี้ยว ๒น. คานหามของจีนชนิดหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proletarianเกี่ยวกับกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navalเกี่ยวกับกองทัพเรือ, เกี่ยวกับทหารเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessoryเกี่ยวกับการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
migratoryเกี่ยวกับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuptialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natalเกี่ยวกับการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthroเกี่ยวกับข้อ [การแพทย์]
Carpometacarpalเกี่ยวกับกระดูกบริเวณข้อฐานมือ [การแพทย์]
Dimerizeเกี่ยวพันจับคู่,รวมตัวกันเป็นสองเท่า [การแพทย์]
Linked, Closelyเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมาก, อยู่ชิดกัน [การแพทย์]
Malleolarเกี่ยวกับกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with
เกี่ยว[kīo] (v) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down  FR: couper ; faucher ; moissonner
เกี้ยว[kīo] (n) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair  FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
เกี้ยว[kīo] (v) EN: woo ; court ; make advances ; flirt (with)  FR: courtiser ; faire la cour
เกี๊ยว[kīo] (n) EN: dumpling ; wonton  FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
เกี๊ยวกรอบกับซัลซ่าผลไม้[kīo krøp kap salsā phonlamāi] (xp) EN: wonton crisps with fruit salsa
เกี่ยวกัน[kīo kan] (v) EN: be interrelated ; concern one another
เกี้ยวกันเล่น[kīo kan len] (v, exp) FR: flirter

English-Thai: Longdo Dictionary
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, See also: A. reducing agent
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, See also: A. oxidizing agent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdominal(adj) เกี่ยวกับท้อง, See also: ตรงช่องท้อง, Syn. ventral
about(prep) เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, with regard to
acrobatic(adj) ซึ่งเล่นต่อตัว, See also: เกี่ยวกับกายกรรม
active(adj) เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน, See also: เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน
adjective(adj) เกี่ยวกับคุณศัพท์, See also: เป็นคุณศัพท์
administrative(adj) เกี่ยวกับการบริหาร, See also: ดำเนินการ, จัดการ, Syn. executive, managerial
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับเครื่องบิน, See also: โดยวิธีทางเครื่องบิน
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ
aerospace(adj) เกี่ยวกับอวกาศหรือยานอวกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv, pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
actuarial(adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
ad hocเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยเฉพาะ
Anthropocene[อันโธรพะซีน] (adv) เกี่ยวกับหรือหมายถึงยุคสมัยในทางธรณีวิทยาที่ซึ่งการกระทำของมนุษย์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
climatic(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ, เกี่ยวกับอากาศ
conversative(adj) เกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยกันระหว่างผู้คนในสังคม
cross-border(adj) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ, ระหว่างประเทศ, ที่ข้ามประเทศ, ที่ข้ามพรมแดน (ใช้นำหน้านามเท่านั้น)
dispatcher[ดิสแพตเชอร์] (n) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
ecologically(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศ, See also: ecology
environmental(adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
excavation(n) เกี่ยวกับดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทคโนโลยี
関連[かんれん, kanren] (n) เกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
関わる[かかわる, kakawaru] เกี่ยวข้อง , สัมพันธ์กับ , เกี่ยวเนื่อง
ねこ好き[かかわる, neko suki] (phrase) เกี่ยวกับตัวเอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
に関する[にかんする, nikansuru] TH: เกี่ยวกับ  EN: related to
携わる[たずさわる, tazusawaru] TH: เกี่ยวข้องในกิจกรรม  EN: to participate
係る[かかる, kakaru] TH: เกี่ยวข้อง
関する[かんする, kansuru] TH: เกี่ยวกับ  EN: to concern
絡む[からむ, karamu] TH: เกี่ยวโยงกัน  EN: to become tangled in

German-Thai: Longdo Dictionary
über(präp) เกี่ยวกับ
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
deutsch(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน เช่น deutsches Restaurant ร้านอาหารเยอรมัน
deutschen(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch
europäisch(adj, adv) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
französisch(adj, n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
politischเกี่ยวกับการเมือง
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sachlich {adj}(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top