ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกลื่อนกล่น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลื่อนกล่น-, *เกลื่อนกล่น*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เกลื่อนกล่น มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เกลื่อนกล่น*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลื่อนกล่น(adv) aboundingly, See also: fully, widely (spread), gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, Example: วัตถุพยานแห่งอิทธิพลญี่ปุ่นที่มีต่อชีวิตของคนไทยมีอยู่เกลื่อนกล่นอยู่ตามขอบถนนหนทาง เช่น ป้ายโฆษณาสินค้า ตามชะง่อนหินผาและแผ่นป้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาดว. เกลื่อน, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน ก็ว่า.
กลากลาด(กฺลากฺลาด) ว. มากหลาย, เกลื่อนกล่น, เช่น มากลากลาดกันแดน (ลอ).
คล่ำ(คฺลํ่า) ว. สับสน, เกลื่อนกล่น, มาก, มักใช้คู่กับคำ คลา เป็น คลาคล่ำ.
ชระเดียดชระดัดว. เกลื่อนกล่น, ดาษดื่น.
เนรนาด(เนระ-) ก. เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาด, เช่น เสมือนหนึ่งราชกัญญาคณานางสนมล้มเนรนาดด้วยอาลัย (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
พลุกพล่าน(พฺลุกพฺล่าน) ก. เกะกะ, ขวักไขว่, เกลื่อนกล่น.
ระดะ, ระดาว. เกลื่อนกล่น.
ว้าว่อนว. เกลื่อนกล่นอยู่ในอากาศ.
อาเกียรณ์(-เกียน) ว. เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาด.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top