ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกณฑ์ทหาร

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกณฑ์ทหาร-, *เกณฑ์ทหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกณฑ์ทหารก. เรียกบุคคลมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปรกติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monday morning, I'm phoning Claremont Military Academy.เช้าวันจันทร์, ฉันจะโทรไป กองเกณฑ์ทหารแคลร์มอนต์ Metamorphosis (2001)
Well not to enlistmentดีนะ ที่ไม่ใช่ก่อนเกณฑ์ทหารอ่ะ Sex Is Zero (2002)
And they're expendable.และพวกมันโดนคัดเลือก มันถูกเกณฑ์ทหาร The Dreamers (2003)
Wait a minute. Ji-hoon still hasn't fulfilled his military service.รอเดี๋ยว จี-ฮุนยังไม่ได้ เกณฑ์ทหาร My Tutor Friend (2003)
Most have left already and the refugees are packed everywhere.แล้วถ้าเธอถูกเกณฑ์ทหารล่ะ? ถ้าเค้าแค่อยากให้รองเท้าเป็นเงาเท่านั้นแหละ. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Me too. Just when I started to get used to here, my husband was drafted...ฉันก็เหมือนกัน จากที่เริมชินกับที่นี่ สามีก็โดนเกณฑ์ทหาร... Grave of the Fireflys (2005)
Boss, do I really need to go to the army?คุณบุน, นี่ผมต้องไปเกณฑ์ทหารจริงๆเหรอเนี่ย? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
It's better for your image to go now.ภาพพจน์นายจะดีขึ้นถ้านายเกณฑ์ทหารSassy Girl, Chun-hyang (2005)
I really want to go.ผมเต็มใจไปเกณฑ์ทหารครับ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Sir, isn't it a bit quick for Kang Joon to go to the army?ท่านครับ ไม่เร็วไปหน่อยเหรอครับ จะให้ Kang Joonเกณฑ์ทหารตอนนี้ ? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Yuck! Go to the army and become a real man.*ไปเกณฑ์ทหารซะ จะได้เป็นชายเต็มตัว* Dasepo Naughty Girls (2006)
No need to serve in military...ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร... Almost Love (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์ทหาร[n.] (kēn thahān) EN: conscription ; draft (Am.)   FR: conscription [f]
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscript into[PHRV] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับ(ด้วยกฎหมาย)ให้เข้าร่วมกองทัพ
draft[VT] เกณฑ์, See also: เกณฑ์ทหาร, Syn. conscript, levy
levy[VT] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์, Syn. enlist, callup
recruit[VT] เกณฑ์ทหารใหม่, Syn. conscript, enlist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draft boardn. คณะกรรมการเกณฑ์ทหาร
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
embusque(อาบิสเค') fr. ผู้หนีการเกณฑ์ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draft(vt) ร่าง,ยกร่าง,เกณฑ์ทหาร,ดึง,ลาก
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร
induct(vt) นำเข้ามา,เกณฑ์ทหาร
recruit(vt) เพิ่มจำนวน,เกณฑ์ทหาร,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top