ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ้อนวอน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้อนวอน-, *อ้อนวอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อนวอน(v) plead, See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit, Syn. วิงวอน, Example: แกอ้อนวอนฉันตั้งเท่าไหร่ ฉันทนไม่ไหวจึงยอมเมตตาให้กู้, Thai Definition: พยายามพูดขอร้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้อนวอนก. พยายามพูดขอร้อง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're gonna be begging to sell this place within a month.พวกเขาจะต้องอ้อนวอน ให้เราช่วยซื้อห้างนี้ ภายในสิ้นเดือนแน่นอนครับ Mannequin (1987)
Come on up here, Steven. He wants to be coaxed.ขึ้นมาเลย สตีเว่น เขาชอบให้คนอ้อนวอน Punchline (1988)
Ancient enemy make prayer about these people. Do you wish to hear?พวกศัตรูในสมัยก่อนเคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพวกเราNอยากฟังมั้ย Rambo III (1988)
- They'll beg us to let them in.- พวกมันต้องอ้อนวอนขอเข้ามา Night of the Living Dead (1990)
Every time you give him gift, like begging.ทุกครั้งที่ลูกให้ของขวัญกับเขา อย่างการอ้อนวอน The Joy Luck Club (1993)
I don't want Ffynnon Garw to be on the map because we begged for it, because we pleaded.ผมไม่อยากให้มีฟินาฮ่อนการูในแผนที่ เพราะเราขอร้อง เพราะเราอ้อนวอนเขา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I implored him because I knew you was coming this a.m.ผมอ้อนวอนเขาแล้วให้มาเช้านี้ Heat (1995)
Say your prayers, Anastasia!อ้อนวอนสิ อนาสเตเชีย! Anastasia (1997)
- Must I beg?-ต้องให้ผมอ้อนวอนใช่มั๊ยครับ ? The Red Violin (1998)
Begging you.กำลังอ้อนวอนคุณ Bicentennial Man (1999)
Begging is supposed to be humiliating.การอ้อนวอนเป็นความน่าอาย แต่ผมไม่สน Bicentennial Man (1999)
- ♪ Ten ♪ - ♪ Your wish upon a star ♪- คำ อ้อนวอนของ คุ ณต่อดวงดาว Mulholland Dr. (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure(vt) อ้อนวอน, See also: ร้องขอ
appeal(vi) ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
beg(vt) ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beg from(phrv) ขอจาก, See also: อ้อนวอนจาก
crave for(phrv) อ้อนวอน (แกมบังคับ), See also: วิงวอน, ขอร้อง
cry to(phrv) อ้อนวอน
entreat(vt) อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat(vi) อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
invoke on(phrv) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด บางสิ่ง กับ, Syn. call down on
invoke upon(phrv) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด บางสิ่ง กับ, Syn. call down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation, spell, magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg, appeal, enchant, charm
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask, desire
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore, beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] TH: อ้อนวอน  EN: to beg

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top