ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุโมงค์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุโมงค์-, *อุโมงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุโมงค์(n) tunnel, Syn. อุมงค์, Example: ในปัจจุบันมีอุโมงค์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นทางรถยนต์ และทางรถไฟหลายแห่ง, Count Unit: อุโมงค์, Thai Definition: ทางใต้ดิน, ช่อง หรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขา
อุโมงค์ใต้ดิน(n) underground tunnel, Count Unit: อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tunnel; natural tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tunnel cave; natural tunnel; tunnelอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural tunnel; tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tunnel; lava cave; lava tubeอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava cave; lava tube; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tube; lava cave; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inclined shaftอุโมงค์เอียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shaftอุโมงค์แนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tunnelsอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Wind tunnelsอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Open Stopeอุโมงค์เปิดโล่ง, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่เปิดอุโมงค์ ออกเป็นช่องว่าง มีการใช้อุปกรณ์ค้ำยันน้อยมาก หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช้เลย หรือปล่อยเสาหินค้ำยันไว้บางส่วน [สิ่งแวดล้อม]
Top Slicingอุโมงค์เพดานเลื่อน, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Stulled Stopeอุโมงค์เสาไม้ค้ำ, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดินคล้ายกับอุโมงค์เปิดโล่ง แต่ใช้ไม้หรือวัสดุค้ำยันเป็นช่วง ๆ โดยตลอด [สิ่งแวดล้อม]
Block Gavingอุโมงค์กล่องดินถล่ม, Example: เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่สามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการตัดออกเป็นบล็อค ๆ ให้ถล่มลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Cut and Fill Stopeอุโมงค์ขุดและถม, Example: เป็นการเปิดอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ที่ไม่แข็ง แรง โดยการเปิดหน้าอุโมงค์เอาแร่ออกแล้วนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่บนผิวดิน ถมกลับเข้ามาค้ำยันผนังอุโมงค์ไว้ [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Stopeอุโมงค์ชั้นย่อย, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์แนวระดับหลาย ๆ ชั้น แล้วระเบิดออกเป็นชั้นจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบน [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Gavingอุโมงค์ชั้นย่อยถล่ม, Example: เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่มีดินหินแร่ไม่แข็งแรง และสามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการเจาะอุโมงค์ชั้นย่อยหลายชั้น แล้วระเบิดชั้นบน นำลงไปก่อนชั้นล่าง ดินหินแร่จะพังลงมา จากนั้นจะขนส่งแร่ออกทางอุโมงค์ชั้นย่อย [สิ่งแวดล้อม]
Square Set and Fill Stopeอุโมงค์ชุดกล่อง, Example: เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่ดินหินแร่ไม่แข็งแรง อาจพังลงมาได้ง่าย โดยการเปิดอุโมงค์เอาแร่ออก แล้วใช้ชุดกล่องไม้ หรือเหล็กต่อกันเป็นชุด ๆ จากนั้นนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่ถมกลับเพื่อค้ำยันผนังไว้ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุโมงค์[umōng] (n) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation  FR: tunnel [m] ; souterrain [m]
อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ[umōng Chǿngkhaēp Angkrit] (n, exp) EN: Channel Tunnel ; Chunnel  FR: tunnel sous la Manche [m]
อุโมงค์ใต้ดิน[umōng tāidin] (n, exp) EN: underpass ; underground passage  FR: passage souterrain [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cave(n) ถ้ำ, See also: อุโมงค์, โพรง, Syn. cavern, hollow, hole
grotto(n) ถ้ำ, See also: อุโมงค์, Syn. cave, hollow
pit(n) อุโมงค์ในเหมือง
subway(n) อุโมงค์ใต้ดิน, See also: ทางเดินใต้ดิน, Syn. tunnel
tunnel(n) อุโมงค์
underground tunnel(n) อุโมงค์ใต้ดิน
underpass(n) อุโมงค์ใต้ถนน, See also: อุโมงค์สำหรับคนข้ามที่อยู่ใต้ถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catacomb(แคท'ทะโคม) n. สุสานใต้ดิน,ห้องสุสานใต้ดิน,อุโมงค์เก็บเหล้า, Syn. underground cemetery
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,
excavation(เอคซฺคะเว'เชิน) n. การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด, Syn. ditch
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
grotto(กรอท'โท) n. ถ้ำ,อุโมงค์, Syn. cave
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
road(โรด) n. ถนน,ทาง,เส้นทาง,วิถี,วิถีทาง,ทางรถไฟ,ที่ทอดสมอ,อุโมงค์เหมือง, Syn. street, highway
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sapper(แซพ'เพอะ) n. ทหารช่าง (ขุดสนามเพลาะ,อุโมงค์,ฝังทุ่นระเบิดและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ) ,ผู้ขุดอุโมงค์,เครื่องขุดอุโมงค์

English-Thai: Nontri Dictionary
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์
tube(n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archway(n) อุโมงค์ทางเดิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top