ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุโบสถ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุโบสถ-, *อุโบสถ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุโบสถ(n) ubosot, Syn. โบสถ์, Example: พระพุทธชินราชจำลองปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามที่กรุงเทพฯ, Thai Definition: สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรมต่างๆ
อุโบสถ(n) pray in every fortnight, Thai Definition: เรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนว่า การทำอุโบสถ
อุโบสถ(n) ubosot (the eight commandments), Thai Definition: เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
อุโบสถ(n) Buddhist holy day, Syn. วันอุโบสถ, วันพระ, Example: พระสงฆ์ทั้งหมดต้องลงโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมสวดในวันอุโบสถ
อุโบสถกรรม(n) giving a recitation, Thai Definition: การทำอุโบสถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุโบสถ(อุโบสด) น. เรียกสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรมเช่นสวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท ว่า โรงอุโบสถ หรือ อุโบสถ, เรียกย่อว่า โบสถ์
อุโบสถเรียกวันพระ ว่า วันอุโบสถ
อุโบสถเรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุก ๆ กึ่งเดือน คือ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ หรือวันแรม ๑๔ ค่ำ ในเดือนขาด ว่า การทำอุโบสถ
อุโบสถเรียกการรักษาศีล ๘ ของคฤหัสถ์ ว่า การรักษาอุโบสถ.
อุโบสถ ๒, อุโบสถหัตถี(อุโบสด, อุโบสดถะ-) น. ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล กายสีทองคำ, ช้าง ๑๐ ตระกูล คือ ๑. กาฬาวกหัตถี ๒. คังไคยหัตถี ๓. ปัณฑรหัตถี ๔. ตามพหัตถี ๕. ปิงคลหัตถี ๖. คันธหัตถี ๗. มงคลหัตถี ๘. เหมหัตถี ๙. อุโบสถหัตถี ๑๐. ฉัททันตหัตถี.
อุโบสถกรรม(อุโบสดถะกำ) น. การทำอุโบสถ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุโบสถ[ubōsot] (n) EN: ubosot ; bot ; temple  FR: ubosot [m] ; temple [m]
อุโบสถ[ubōsot] (n) EN: Buddhist Sabbath ; monk's day ; Buddhist holy day  FR: sabbat bouddhique [m]
อุโบสถ[ubōsot] (n) EN: bimonthly expiatory ceremony of monks ; pray in every fortnigh  FR: prière bimensuelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhist sanctuary(n) โบสถ์, See also: อุโบสถ

English-Thai: Nontri Dictionary
chapel(n) โบสถ์,วิหาร,หอสวดมนต์,อุโบสถ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top