ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิ่ม

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิ่ม-, *อิ่ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินข้าวไม่อิ่มeat not enouge

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิ่ม[V] be full, Ant. หิว, Example: นางกินข้าวไปได้ไม่กี่คำก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาเฉยๆ, Thai definition: เต็มแล้ว, พอแล้ว, หายหิว, หายอยาก
อิ่ม[V] be satisfied, Syn. เบิกบาน, แช่มชื่น, อิ่มเอม, Example: สีหน้าของหล่อนอิ่มสุขใบหน้าผุดผ่องหลังจากไปทำบุญเข้าวัดมา
อิ่ม[V] be satiated, See also: be filled, Example: เธอควรกินให้อิ่มๆ ไว้ก่อน
อิ่มใจ[V] be pleased, See also: be delight, be glad, Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี, Example: ข้าพเจ้าทำบุญทำเสร็จแล้ว รู้สึกอิ่มใจ เพราะได้บุญ
อิ่มตัว[V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว
อิ่มตัว[V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว
อิ่มหนำ[V] be full, See also: be replete, Syn. อิ่มหนำสำราญ, อิ่ม, Ant. อดอยาก, ขาดแคลน, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ หลังจากกินข้าวในรางจนอิ่มหนำ, Thai definition: อิ่มเต็มที่
อิ่มเอม[V] be delighted, See also: be pleased, Example: ทั้งสองคนพิศดูใบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ละฝ่ายต่างรู้สึกอิ่มเอมสดใส
อิ่มเอิบ[V] glow with happiness, Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ, Example: ชาวพุทธในประเทศไทยกำลังอิ่มเอิบดีใจที่พุทธศาสนาเผยแผ่สู่โลกตะวันตก
อิ่มหนำสำราญ[V] be full, See also: be replete, Syn. อิ่มหนำ, อิ่ม, Example: หลังจากที่กินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญแล้ว เด็กๆ จะหาหนังสือมานั่งอ่านรอเวลาเข้าเรียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิ่มก. เต็มแล้ว, พอแล้ว, หายหิว, หายอยาก.
อิ่มว. เบิกบาน, แช่มชื่น, เช่น หน้าอิ่ม.
อิ่มตัวว. เต็มที่แล้ว.
อิ่มหนำว. อิ่มเต็มที่ (ใช้แก่กริยากิน), อิ่มหนำสำราญ ก็ว่า.
อิ่มหมีพีมันว. ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเต็มที่.
อิ่มเอมว. เป็นที่พอใจมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ เปรมใจ หรือ เปรมปรีดิ์ เป็น อิ่มเอมเปรมใจ หรือ อิ่มเอมเปรมปรีดิ์.
อิ่มเอิบว. แช่มชื่น, สดชื่น, เช่น หน้าตาอิ่มเอิบ
อิ่มเอิบปลาบปลื้ม, สบายใจมาก, เช่น จิตใจอิ่มเอิบ.
อิ่มใจ, อิ่มอกอิ่มใจก. ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี.
อะคร้าวอิ่มใจ, ภูมิใจ, เช่น ทิศตะวันตกไท้ท้าว อะคร้าวครอบครองยศ (ลอ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saturatedอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Erm...อิ่ม... A Study in Pink (2010)
Mnh-mnh.อิ่ม.. The Hot Potato Job (2011)
Um...อิ่ม.. The Departed (2012)
Mm. Ems.อิ่ม เอ็ม Illusion (2012)
Um...อิ่ม... Boy Parts (2013)
My belly's full.อิ่มชะมัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well, I'm gonna start while it's still hot.อิ่ม ผมจะเริ่มทานในขณะที่มันยังร้อนอยู่ Clue (1985)
Well, someone's got to break the ice and it might as well be me.อิ่ม ควรจะมีใครบางคนเริ่มบทสนทนา และมันน่าจะเป็นฉัน Clue (1985)
It's not always swellแต่ไร้ซึ่งความอิ่มเอม Labyrinth (1986)
It's not always swellแต่ไร้ซึ่งความอิ่มเอม Labyrinth (1986)
I n all respects, this city is saturated. It's like an overripe fruit.ในความใส่ใจทั้งหมด เมืองนี้ถูกทำให้อิ่มตัว มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกเกินไป Akira (1988)
You know, that only costs ten bucks to make.ผมได้กินอิ่ม Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled   FR: être tout à fait rassasié
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
อิ่มหนำ[v.] (imnam) EN: be full ; be replete   
อิ่มหนำสำราญ[v. exp.] (imnam samrān) EN: be full ; be replete   
อิ่มหมีพีมัน[v.] (immīphīman) EN: be full ; be replete   
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
อิ่มเอม[v. exp.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased   
อิ่มเอิบ[v. exp.] (im-oēp) EN: glow with happiness   
อิ่มแล้ว[v. exp.] (im laēo) EN: be full   FR: être rassasié ; être repu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be satiate with[PHRV] อิ่มแปล้กับ, See also: พอใจเต็มที่กับ
euphoric[ADJ] ปลาบปลื้ม, See also: อิ่มเอิบ, มีความสุขที่สุด, Syn. ecstatic, elated, overjoyed
full up[ADJ] อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. full, Ant. hungry
gratify[VI] พอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
satiable[ADJ] น่าพอใจ, See also: อิ่มใจ, Syn. satiating, satisfying
satiate[ADJ] น่าพอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, Syn. satiating, satisfying
satiated[ADJ] ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ, See also: อิ่มจนเอียน, Syn. full, satisfied
satisfying[ADJ] ซึ่งสนองความพอใจ, See also: อิ่มใจ, เบิกบานใจ, Syn. comforting, gratifying, pleasing
saturated[ADJ] อิ่มตัว, Syn. full

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
dissatisfied(ดิสแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่อิ่ม, Syn. discontented,displeased ###A. contented
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอมใจ,ทำให้ร่าเริง
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
satiatedอิ่มใจ และพอใจที่ได้ฆ่าคน หรือ ฯลฯ After he was killed that man, He has had satiated himself.
See also: S. surfeit,satisfied,
satiated (n vt) อิ่มอกอิ่มใจอย่างเต็มที่,ทำให้เสพย์สุขอย่างเต็มที่, ทำให้เกิดความอาเจียน, อิ่มหนำสำราญ, เสพสุขอย่างเต็มที่, เอียนเพราะมากเกินไป n. การพอใจอย่างเต็มที่, การเกิดความเบื่อหน่าย, การเสพสุขอย่างเต็มที่ slang. อิ่มที่ได้ killing
See also: S. filled to, repletion,

German-Thai: Longdo Dictionary
voll(adj) อิ่ม, See also: satt
satt(adj) อิ่ม

French-Thai: Longdo Dictionary
saturé(adj) อิ่มตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top