ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาเจียน

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาเจียน-, *อาเจียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเจียน[V] vomit, See also: be sick, Syn. อ้วก, สำรอก, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบนี้จะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน, Thai definition: สำรอกอาหารออกทางปาก, รากออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาเจียนก. สำรอกออกมาทางปาก, รากออกมา, อ้วกออกมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
melanemesisอาเจียนดำ [มีความหมายเหมือนกับ melaena; melena ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jim never vomits at home.อยู่บ้าน จิมไม่เคยอาเจียน Airplane! (1980)
If you vomit, you will choke.ถ้าเขาอาเจียนเขาจะหายใจไม่ ออก 2010: The Year We Make Contact (1984)
A complete and total barf-o-rama.อาเจียนอราม่า จบบริบูรณ์ Stand by Me (1986)
It's conceivable, you miserable, vomitous mass, that I'm only lying here because I lack the strength to stand.มันก็เป็นไปได้ที่เจ้ากลัวจนจะอาเจียนออกมาอยู่รอมร่อ ข้านอนอยู่ที่นี่เพียงเพราะว่าข้าไม่มีแรงจะยืน The Princess Bride (1987)
- It's a little bit of throw-up.- แค่อาเจียนเด็กนิดเดียว As Good as It Gets (1997)
- "Little bit of throw-up"?- แค่อาเจียนเหรอ As Good as It Gets (1997)
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน The Legend of Bagger Vance (2000)
I was most unfortunate in my youth to come across a vomit-flavored one.ฉันโชคไม่ดีตอนยังเด็ก ที่ไปเจอเอารสอาเจียนเข้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Miss! He just threw up!ครูคะ เขาอาเจียน All About Lily Chou-Chou (2001)
That's why you've been vomiting so much.นี่เป็นเหตุให้คุณอาเจียนออกมามาก 21 Grams (2003)
As if there weren't enough mouths to feed already.อาเจียนออกมาประจำ Girl with a Pearl Earring (2003)
One day she vomited and I was worried that something might be wrong with her brain.มีอยู่วัน ที่เธออาเจียน... ผมก็ตกใจ ว่าเธออาจจะเป็นอะไร Uninvited (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre

English-Thai: Longdo Dictionary
heave(vt slang) มีอาการขย้อนเกือบอาเจียน เช่น If a person is laying down when they begin to heave place them in the recovery position. , R. vomit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barf[VI] อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. vomit
barf[VT] อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. vomit
bring up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: อาเจียน, Syn. cast up, chuck up, come up
cat[VI] อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. vomit
cast up[PHRV] ป่วย, See also: อาเจียน, Syn. bring up
chuck up[PHRV] ป่วย (คำไม่เป็นทางการ), See also: อาเจียน
puke[VT] อาเจียน
puke[VI] อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. retch, vomit
regurgitate[VT] อาเจียน, See also: สำรอกอาหาร, ขย้อนอาหารออกมา, Syn. disgorge, vomit
reject[VT] อาเจียน, Syn. disgorge, vomit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
anacarthaticสิ่งที่ทำให้อาเจียน
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
spew(vi) คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง
utter(vt) เปล่งเสียง,เล่า,ขับออก,อาเจียน
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
vomit(vi) อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่นออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
吐き出す[はきだす, hakidasu] (modal verb) อาเจียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吐く[はく, haku] Thai: อาเจียน English: to vomit

German-Thai: Longdo Dictionary
kotzen(vi slang) |kotzte, hat gekotzt| อาเจียน
sich übergeben(vt) |übergab sich, hat sich übergeben| อาเจียน, อ้วก, See also: S. sich erbrechen,
erbrechen(vi vt) |erbrach, hat erbrochen| อาเจียนออกมา, อ้วก, See also: S. sich erbrechen, sich übergeben, kotzen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top