ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาลัย

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาลัย-, *อาลัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาลัย[V] feel sad, See also: feel sorrowful, Syn. อาลัยอาวรณ์, ห่วงใย, คิดถึง, Example: มีความเชื่อว่าแม่น้ำไนล์ของอียิปต์เกิดจากน้ำตาของเทพธิดาไอลิสร้องให้เพราะอาลัยรักต่อมหาเทพโอสิริสสวามีที่ถูกปลงพระชนม์, Thai definition: ระลึกถึงด้วยความเสียดาย
อาลัยอาวรณ์[V] be attached to, See also: mourn, miss, Syn. อาลัย, อาวรณ์, Example: หล่อนมิได้อาลัยอาวรณ์บ้านที่จากมาสักเท่าไหร่, Thai definition: ระลึกถึงด้วยใจผูกพัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาลัยก. ห่วงใย, พัวพัน, ระลึกถึงด้วยความเสียดาย.
อาลัยน. ความห่วงใย, ความพัวพัน, ความระลึกถึงด้วยความเสียดาย.
อาลัยน. ที่อยู่, ที่พัก, เช่น ชลาลัย = ที่อยู่แห่งนํ้า หมายถึง ทะเล แม่น้ำ เป็นต้น หิมาลัย = ที่อยู่แห่งหิมะ เป็นชื่อของเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศเหนือของอินเดีย ยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปี.
อาลัยอาวรณ์ก. ระลึกถึงด้วยใจผูกพันไม่อยากจากกัน.
อาลัยอาวรณ์น. ความระลึกถึงด้วยใจผูกพันไม่อยากจากกัน.
เสียดายอาลัยถึงสิ่งที่จากไป เช่น เขาเสียดายที่คนดี ๆ ตายในอุบัติเหตุครั้งนี้หลายคน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forget that I'll be crying stillลืมซะว่าฉันจะร้องไห้ด้วยอาลัย The Little Prince (1974)
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่ Gandhi (1982)
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.แต่ผู้คน รัฐบาล ผู้มีเกียรติจากทั่วโลก ได้ร่วมกันไว้อาลัย Gandhi (1982)
Don't give in to nostalgia.อย่ารู้สึกอาลัยอาวรณ์. Cinema Paradiso (1988)
You were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you.และก็มีแค่ตัวหมัดบนตัวแกเท่านั้นที่จะ ไว้อาลัยให้แก Aladdin (1992)
I bid you all a very fond farewell.ขอลาทุกคนด้วยความอาลัยยิ่ง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A lament for Gandalf.บทเพลงไว้อาลัยแด่แกนดัลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
When I die do you plan to mourn me,เมื่อชั้นตาย เธอจะอาลัยอาวรณ์ชั้น Ken Park (2002)
"Despair is the path of least resistance.""การหมดอาลัยเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรค" Match Point (2005)
Grieving.อาลัย The Wicker Man (2006)
When you say that she's grieving you mean that Rowan is dead?เดี๋ยวๆๆคุณบอกว่าเธออาลัย คุณหมายถึงโรแวน.. ตายแล้ว? The Wicker Man (2006)
Well, I don't hire fags.เอาล่ะ ฉันจะไม่จ้างพวกหมดอาลัยตายอยากนะ No Regret (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deplore[VT] เสียใจ, See also: อาลัย, อาวรณ์, เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. regret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirge(เดิร์จฺ) n. เพลงสวดในพิธีฝังศพ,สำนักงานการจัดพิธีฝังศพ,การฝังศพและอื่น ๆ ,เพลงไว้อาลัยที่เศร้าหรือน่ากลัว
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย
elegise(เอล'ลิไจซ) v. ไว้อาลัยด้วยเพลงหรือบทกวีที่ไว้อาลัย.
elegist(เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย
elegize(เอล'ลิไจซ) v. ไว้อาลัยด้วยเพลงหรือบทกวีที่ไว้อาลัย.
elegy(เอล'ลิจี) n. บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
lamented(ละเมน'ทิด) adj. โศกเศร้า,เสียใจ,อาลัย., See also: lamentedly adv.
mourn(มอร์น) vi.,vt. ไว้ทุกข์,อาลัย,เศร้าโศก,เสียใจ,คร่ำครวญ, Syn. deplore,lamen
mourner(มอร์น'เนอะ) n. ผู้ไว้ทุกข์,ผู้ไว้อาลัย,ผู้โศกเศร้า
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง,หมดหวัง,สิ้นคิด,หมดศรัทธา,หมดอาลัยตายอยาก
dirge(n) เพลงไว้อาลัย
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
未練[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top