ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาราม

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาราม-, *อาราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาราม(n) temple, Syn. วัด, Example: รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธารามขึ้นเป็นอารามหลวง แล้วตั้งชื่อว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาราม(n) pleasure, See also: delight, joy, happiness, enjoyment, Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน
อาราม(adv) urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai Definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อารามน. วัด
อารามสวนเป็นที่น่ารื่นรมย์.
อารามน. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน.
อารามว. มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใด ๆ, ตั้งหน้าตั้งตา, ใช้นำหน้ากริยา เช่น อารามจะไปเลยลืมกระเป๋าสตางค์.
อารามิน. เกี่ยวกับวัด, ชาววัด.
อารามิดู อาราม ๑.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aramineอารามี[การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: temple ; monastery  FR: monastère [m]
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monastery(n) วัด, See also: อาราม, ที่อยู่ของพระ, Syn. abbey, convent
monastery(n) วัด, See also: อาราม, Syn. abbey, cloister, religious community
nunnery(n) บ้านพักหรือที่อยู่ของเเม่ชี, See also: อาราม, Syn. monastery
shrine(n) ศาลเจ้า, See also: อาราม, สถูป, ปูชนียสถาน, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, สถานที่บูชา, Syn. sacred place, reliquary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
cloister(คลอย'สเทอะ) n. สถานที่สันโดษทางศาสนา,ชีวิตในวัดอาราม,ทางเดินมีหลังคา,ลาน. vt. อยู่ในวัด,อยู่อย่างสันโดษ
frater(เฟร'เทอะ) n. พี่หรือน้องหรือสหาย (คำที่ใช้เรียกพระ) ,โรงอาหารในวัดวาอาราม
monastery(มอน'เนิสเทอรี) n. วัด,อาราม,ที่อยู่อาศัยของพระ, See also: monasterial adj., Syn. convent
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม,เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ,สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic, secluded
noas(เน'ออส) n. โบสถ์,วิหาร,วัดวาอาราม
shrine(ชไรนฺ) n. แท่นบูชา,หิ้งบูชา,ศาลเจ้า,อาราม,สถานที่บูชา,สถูป,เจดีย์ปูชนียสถาน. vt. ทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์,วางไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. altar
temple(เทม'เพิล) n. วิหาร,โบสถ์,อาราม,ขมับ

English-Thai: Nontri Dictionary
monastery(n) วัด,อาราม
shrine(n) เจดีย์,สถูป,ศาลเจ้า,อาราม,หิ้งบูชา,ปูชนียสถาน
temple(n) วัด,อาราม,วิหาร,โบสถ์,สะดึง,ขมับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Schrein(n) |der, pl. Schreine| ศาลเจ้า, อาราม, สถานที่บูชา, สถูป, เจดีย์ปูชนียสถาน, แท่นบูชา,หิ้งบูชา เช่น Laos bereitet sein Nationalsymbol, den Thatluang-Schrein, für des Treffen der Asean-Staaten vor.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top