ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อายุขัย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายุขัย-, *อายุขัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุขัย(n) end of life, See also: death, Syn. การสิ้นอายุ, ความตาย, Example: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนไปจนสิ้นอายุขัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายุขัย(n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายุขัยน. การสิ้นอายุ, ความตาย
อายุขัยอัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancy of Lifeอายุขัย ความคาดหวังคงชีพ, Example: จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Life at Birthอายุขัยเมื่อแรกเกิด, Example: อายุขัยหรือความคาดหวังคงชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย (mean length of life) [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Working Lifeอายุขัยการทำงาน, Example: ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิต การทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Net Expectation Working Lifeอายุขัยการทำงานสุทธิ, Example: ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิตการทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Generation, Shortอายุขัยสั้น [การแพทย์]
Life Expectancyอายุขัย, การคาดอายุขัย, พยากรณ์ชีพ, อายุขัยเฉลี่ย, อายุคาด [การแพทย์]
Lived, Shortอายุขัยชั่วคราว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: end of life ; death  FR: mort [f]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
defunct(adj) ตาย,สิ้นอายุขัย,หมดลม,สิ้นลม,หมดอายุ,ดับ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan(n) อายุขัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿命[じゅみょう, jumyou] (n) อายุขัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top