ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาชีวะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาชีวะ-, *อาชีวะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชีวะ(n) occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai Definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vocationอาชีวะ, อาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational healthอาชีวะอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health, occupationalอาชีวะอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occupational therapyอาชีวะบำบัด [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occupational therapyอาชีวะบำบัด
vocation(โวเค'เชิน) n. อาชีพ,อาชีวะ,ความต้องการอย่างมาก หรือความโน้มเอียงในการประกอบอาชีพหนึ่ง,หน้าที่ของบุคคลหนึ่งที่ได้มอบหมายจากพระเจ้า, See also: vocational adj., Syn. employment, trade, job

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top