ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาชญา

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาชญา-, *อาชญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
อาชญาบท(n) provision of law, Thai Definition: ข้อกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
อาชญาศึก(n) martial law, Thai Definition: กฎหมายที่ใช้ในเวลาเกิดสงคราม
อาชญากรรม(n) crime, Example: อาชญากรอาชีพเป็นพวกที่ถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา พอใจที่มีรายได้จากการประกอบอาชญากรรม, Thai Definition: การกระทำความผิดทางอาญา
อาชญาบัตร(n) license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
อาชญาวิทยา(n) criminology, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอาชญาวิทยา
อาชญาสิทธิ์(n) absolute power, Syn. อาญาสิทธิ์, Thai Definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงคราม
อาชญากรสงคราม(n) war criminal, Example: ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้จัดเตรียมข้อหาอาชญากรสงครามไว้ให้กับประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรมในการทำสงคราม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาชญา(อาดยา, อาดชะยา) น. อำนาจ
อาชญาโทษ (มักใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย) เช่น พระราชอาชญา.
อาชญากร(อาดยากอน, อาดชะยากอน) น. ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา.
อาชญากรรม(อาดยากำ, อาดชะยากำ) น. การกระทำความผิดทางอาญา.
อาชญากรสงคราม(อาดยากอน-, อาดชะยากอน-) น. ผู้ก่ออาชญากรรมในการทำสงคราม.
อาชญาบท(อาดยาบด, อาดชะยาบด) น. ข้อกฎหมาย.
อาชญาบัตร(อาดยาบัด, อาดชะยาบัด) น. ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อกระทำการบางอย่างภายในเขตที่กำหนด.
อาชญาศึก(อาดยาสึก, อาดชะยาสึก) น. กฎหมายที่ใช้ในเวลาเกิดสงคราม.
อาชญาสิทธิ์(อาดยาสิด, อาดชะยาสิด) น. อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงครามเป็นต้น, อาญาสิทธิ์ ก็ว่า, โดยมีสิ่งสำคัญคือพระแสงดาบเป็นเครื่องหมาย ซึ่งเรียกว่า พระแสงอาชญาสิทธิ์ หรือ พระแสงอาญาสิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminalอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม, ความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, infamousอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, warอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commercial crimesอาชญากรรมทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Computer crimesอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Crimeอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Crime and ageอาชญากรรมกับอายุ [TU Subject Heading]
Crime and the pressอาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Crime in mass mediaอาชญากรรมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Crime on televisionอาชญากรรมในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Crimes aboard aircraftอาชญากรรมบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Crimes againstอาชญากรรมต่อ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญา[ātyā = ātchayā] (adj) EN: penal  FR: pénal ; punissable ; condamnable
อาชญากร[ātyākøn = ātchayākøn] (n) EN: criminal ; perpetrator  FR: criminel [m]
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām] (n, exp) EN: war crime  FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām] (n, exp) EN: war criminal  FR: criminel de guerre [m]
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā] (n) EN: criminology  FR: criminologie [f]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā] (n) EN: criminology  FR: criminologie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
thug(n, slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
cyber crime(n) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brigand(n) อาชญากรที่ปล้นของคนเดินทาง
crime(n) อาชญากรรม, Syn. offense, outrage, violation
desperado(n) อาชญากร, See also: หัวขโมย, โจร, ขุนโจร, ผู้ร้าย, Syn. bandit, ruffian, outlaw, desperados
felon(n) อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
inside job(n) อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)
mobster(n) อาชญากร, See also: คนร้าย, Syn. gangster, rocketeer
war crime(n) อาชญากรรมระหว่างสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip, prank, frolic
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense, tort, violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable, disgraceful
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality คริมมิแนล'ลิที n. ความเป็นอาญา, การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
criminology(คริมินอล'โลจี) n. อาชญากรรมวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร., See also: criminologic adj. ดูcriminology criminological adj. ดูcriminology criminologist n. ดูcriminology
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
desperado(เดสพะรา'โด) n. อาชญากรที่อาจหาญและบ้าระห่ำ -pl. desperadoes,desperados
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal, racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
criminal(n) ผู้ร้าย,จำเลย,อาชญากร,คนร้าย
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม
truncheon(n) ไม้อาชญาสิทธิ์,ตะบองตำรวจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม, See also: R. 犯人

German-Thai: Longdo Dictionary
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
Straftat(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรม เช่น Du bist Opfer einer Straftat.; Bist du durch eine Straftat verletzt?

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top