ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อั้น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อั้น-, *อั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อั้น(v) retain, See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress, Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น, Ant. ปล่อย, Example: คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
อั้นตั้น(adj) stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อั้นก. ยั้ง เช่น พูดไม่อั้น, กลั้น เช่น อั้นปัสสาวะ อั้นลมหายใจ, อัดไว้ เช่น อั้นไว้ในใจ
อั้นกำหนด เช่น จ่ายไม่อั้น
อั้นกำหนดจำนวนสูงสุด เช่น อั้น ๕ บาท แทงไม่อั้น (ใช้แก่การพนัน)
อั้นกั้น เช่น อั้นทางน้ำไว้ไม่ให้ไหล.
อั้นว. อาการที่นิ่งอึ้ง พูดไม่ออก, มักใช้เข้าคู่กับคำ นิ่ง เป็น นิ่งอั้น.
อั๋นว. มีเนื้อแน่น, มักใช้เข้าคู่กับคำ อวบ เป็น อวบอั๋น.
อั้นตั้นว. อ้วนเตี้ย.
อั้นตู้, อั้นอ้นว. นิ่งอึ้ง, อํ้าอึ้ง, จนปัญญา, คิดไม่ออก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อั้นตั้น[antan] (adj) EN: stocky ; chubby ; plump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
unsparing(อันสแพ'ริง) adj. ฟุ่มเฟือย,มากไม่อั้น,เข้มงวด., See also: unsparingly adv. unsparingness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top