ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อับ-, *อับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อับ(n) cassette, Syn. ตลับ
อับ(adj) smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai Definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
อับ(adj) dead-end, Syn. ตัน, Example: สองหัวขโมยถูกตำรวจต้อนเข้ามุมอับไม่มีทางหนีรอดไปได้
อับ(adj) leeward, Syn. อบอ้าว, Ant. โปร่ง, Example: ด้านรับลมของภูเขาจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณด้านอับลม, Thai Definition: ไม่มีอากาศเข้าออก, ไม่โปร่ง
อับ(adj) without, Syn. ไม่มี, Example: เขาเป็นคนอับปัญญา
อับ(adv) unfortunately, See also: unluckily, Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน, Ant. เจริญก้าวหน้า, Example: พอเขาตกอับลูกน้องของเขาก็หนีไปหมด, Thai Definition: ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก
อับจน(v) be at the end of one's rope, See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse, Syn. จนหนทาง, หมดหนทาง, Ant. มีทางไป, มีหนทาง, Example: การขาดความเชื่อมั่นดังกล่าวกำลังนำมนุษยชาติไปสู่ความสิ้นหวัง และอับจนต่อการเผชิญวิกฤติการณ์ในปัจจุบัน
อับจน(v) be impoverished, See also: be poor, Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, ยากจน, Ant. มั่งมี, อยู่ดีกินดี, Example: ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องมาอับจนแบบนี้ แม้แต่ข้าวจะกินแต่ละมื้อยังแทบไม่มี
อับจน(v) be impoverished, See also: be poverty-stricken, be poor, Syn. ยากจน, ยากแค้น, Example: ผมยังไม่อับจนถึงขนาดต้องขอเขากิน
อับจน(v) be impoverished, See also: be poverty-stricken, be poor, Syn. ยากจน, ยากแค้น, Example: ผมยังไม่อับจนถึงขนาดต้องขอเขากิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อับน. ตลับ.
อับว. ไม่มีลมเข้าออก, ไม่โปร่ง, เช่น อากาศอับ, ไม่เคลื่อนไหว เช่น ลมอับ
อับไม่มีตาไป (ใช้แก่หมากรุก)
อับโง่ เช่น ปัญญาอับ
อับถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก, เช่น ตกอับ
อับมัวหมอง เช่น อับเศร้าหมองศรี
อับมืด เช่น อับทิศ คือ มืดทุกทิศ
อับอาการที่นกเขาซึ่งเคยขันแล้วกลับไม่ขัน
อับลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน เช่น เหม็นอับ.
อับจนว. ไม่มีทางไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carposporangiumอับคาร์โพสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoosporangiumอับซูโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Abstraction-Créationอับสตรักซียง-เกรอาซียง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sporangiumอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eusporangiumอับสปอร์จากหลายเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leptosporangiumอับสปอร์จากเซลล์เดียว [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synangiumอับสปอร์ติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporangiolumอับสปอร์มีสปอร์น้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gametangiumอับเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megasporangiumอับเมกะสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ macrosporangium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อับจน[apjon] (v) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อับเฉา[apchao] (n) EN: ballast ; weight  FR: lest [m] ; ballast [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamed(adj) อับอาย, See also: อาย
have egg on one's face(idm) อับอายขายหน้า
one's name is mud(idm) มีปัญหา, See also: อับอายขายหน้า, โดนลูบคม
luckless(adj) โชคร้าย, See also: อับโชค, โชคไม่ดี, ไม่มีโชค, Syn. unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless, Ant. fortunate, blessed, lucky
have egg on one's face(sl) อับอายขายหน้า
shamefaced(adj) อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed
stale(adj) ไม่ถ่ายเท (อากาศ), See also: อับ อากาศ, Syn. musty, stagnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced, Ant. proud
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense, tort, violation
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble, corrupt
flotsam(โฟลท'แซม) n. ซากเรืออับปางที่ลอยอยู่
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse, -A. endure
frowsty(เฟราซฺ'ที) adj. เหม็นอับ,เหม็นตุ ๆ, See also: frowstily adv. frowstiness n.
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
ballast(n) อับเฉาเรือ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgrace(vt) ทำให้ขายหน้า,ทำให้อับอาย,ทำให้เสียหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย
founder(vi) ล่ม,จมน้ำ,อับปาง,ล้ม,ทรุดลง,ล้มเหลว,เสียหาย
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
gastritis(n) โรคกระเพาะอับเสบ
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู

German-Thai: Longdo Dictionary
blammieren(vt) |blammierte, hat blammiert| ทำให้อับอาย, ทำให้เสื่่อมเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top